NVE har fastsatt økonomiske krav for nedlegging av vindkraftanlegg

vindkraft

Et vindkraftanlegg har begrenset levetid, og skal legges ned når konsesjonen går ut. Fremover vil NVE kreve at eierne av vindkraftverk på land setter av seks prosent av investeringskostnadene for å dekke utgiftene til nedlegging. De nye kravene skal bidra til forutsigbarhet for de som eier anleggene.

Når NVE gir anleggskonsesjon til vindkraftverk på land, gjelder den for en begrenset periode. Etter dette skal vindkraftverket legges ned, og nedlegging er konsesjonær sitt ansvar. NVE krever derfor at konsesjonæren sender et forslag til finansiell sikkerhetsstillelse (tidligere kalt garantistillelse), innen utgangen av anleggets tolvte driftsår.

Sikkerhetsstillelsen skal dekke kostnadene ved en nedlegging, slik at samfunnet er sikret at det finnes tilgjengelige midler til å legge ned kraftverket.

– NVE mener rapporten vi har lagt fram bidrar til å skape forutsigbarhet for konsesjonærer og andre interessenter, ved å være tydelige på hvordan vi vil behandle vilkåret om finansiell sikkerhetstillelse, sier  Kristian Markegård, direktør i tilsyn- og beredskapsavdelingen til NVE.

– I forslagene om finansiell sikkerhetsstillelse skal konsesjonærene sette av seks prosent av investeringskostnaden for å dekke nedlegging av vindkraftverk på land, sier Markegård.

Videre kommenterer Markegård at NVE i særlige tilfeller kan vurdere andre utregninger av størrelsen på sikkerhetsstillelsen.

– Vi mener konsesjonærene primært bør foreslå sikkerhetsstillelse i form av fondsavsetning på sperret konto, siden dette er oversiktlig og gir myndighetene lavest kostnader å følge opp, sier Markegård.

NVE er åpne for at andre former for finansielle sikkerhetsstillelser kan legges fram, men Markegård poengterer at NVE kun vil akseptere én form per anleggskonsesjon/kraftverk.

NVE har så langt fått inn forslag til finansiell sikkerhetsstillelse for fem vindkraftverk.

– Nå som de nye prosedyrene er på plass, begynner vi å behandle sakene som har kommet inn, avslutter Markegård.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.