Norske IT-direktører ruster seg for teknologikappløpet

ai

Større budsjetter, høyere lønn og økt jobbsikkerhet gjør at norske IT-ledere er svært fornøyde med tingenes tilstand, men til tross for økte teknologiinvesteringer sliter mange med å drive innovasjon og henge med i teknologikappløpet, viser undersøkelsen CIO Survey 2019 fra KPMG og Harvey Nash. Dette kan ha betydning for norsk enterpriserett.

Ifølge CIO Survey vil begrepene disrupsjon og digital transformasjon gå fra buzz til å bli realitet de neste to–tre årene. 3.645 IT- og teknologi-direktører har deltatt i den globale undersøkelsen om IT-ledelse, som er en av verdens største av sitt slag. 48 av dem er fra Norge, 208 totalt fra Norden. Til sammen har de ansvar for et IT-budsjett på 250 milliarder dollar.

– Endringene selskapene står overfor kommer som følge av digital disrupsjon og teknologier. Teknologi bli stadig viktigere i alle typer virksomheter, og blir fundamentet for både forretningsmodell, den daglige driften og konkurranseevne deres fremover. Det gjør det mulig å komme tettere på kundene og levere bedre produkter og tjenester gjennom neste generasjons prosesser, sier Tom Einar Nyberg, Director og leder for KPMG Lighthouse, fagmiljøet innen datadreven teknologi.

At ny teknologi står bak endringene, finner vi igjen både i IT-budsjetter og i hvor mange selskaper som er i ferd med å ta i bruk ny teknologi. Aldri tidligere i undersøkelsens 15-årige historie har så mange IT-direktører svart at IT-budsjettet neste år blir større. 55 prosent av IT-sjefene rapporterer vekst i IT-midlene de har til rådighet, mot 49 prosent i CIO Survey fra 2018.

– Bare en gang tidligere har vi sett et større hopp i antallet IT-direktører som får økte budsjetter år over år. Det var i 2010 da mange bedrifter fortsatt måtte ta igjen tapte IT-investeringer etter finanskrisen. Nå er det flere store og sentrale teknologier som modnes samtidig og skal settes ut i livet, og bedriftene innser at det krever økte IT-investeringer, forklarer Nyberg.    

KPMGs CIO Survey viser at mange norske bedrifter er kommet langt i å ta i bruk automatisering og bruk av roboter (51%), kunstig intelligens og maskinlæring (41%) og tingenes internett (IoT) (36%), mens eksempelvis Augmented Reality (AR)/Virtual Reality (VR) (23%) ikke er like utbredt.

Norske og internasjonale IT-ledere har all grunn til å smile. Siden i fjor har både budsjetter og lønninger fortsatt å øke, og virksomhetenes investeringsvilje i ny teknologi som skal bidra til å endre forretningsmodeller, produkter og tjenester vokser raskt. I Norge sitter 54 prosent av IT-lederne i selskapets ledergruppe, mens 66 prosent sier IT-funksjonen har fått en mer strategisk rolle i virksomheten. 20 prosent av de norske IT-lederne sier de har en egen digitalsjef og 20 prosent sier CIO i dag besitter denne rollen.

Ser vi på de norske virksomhetene og IT-lederne er fortsatt hovedfokuset å sikre stabil drift (88 prosent), øke effektivitet i driften (67 prosent), kutte kostnader (60 prosent) og forbedre forretningsprosesser (60 prosent). Blant de største forskjellene mellom norske og internasjonale IT-prioriteringer finner vi fokuset på å skape vekst (29 prosent vs. 40 prosent) og satsningen på forretningsintelligens og analyse (42 prosent vs. 52 prosent).

–Stabil drift og kostnadsfokus er viktig, men for å skape digital fremgang og leve opp til ledelsens forventinger om vekst gjennom disrupsjon, trengs det en proaktiv tilnærming til de mange mulighetene ny teknologi og innovasjon skaper for virksomheten. Når halvparten av de norske IT-lederne (49 prosent) forventer at virksomheten vil transformere kjernevirksomheten gjennom helt nye produkter og tjenester de neste tre årene, må de klare å balansere innovasjon, forretningsutvikling og IT-drift på en god måte, sier Kristine Bolstad, partner og leder for Digital Enterprise i KPMG Norge.

På spørsmålet om hvor effektive virksomheten er når det kommer til å bruke digital teknologi for å understøtte forretningsstrategien, svarer kun 22 prosent at de er veldig eller svært effektive. Globalt svarer 30 prosent det samme.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.