Norsk Friluftsliv oppfordrer til sjøvett

vannscooter

Det går mot fellesferie og høysesong på sjøen. Mange konflikter kan unngås om vi blir flinkere til å vise hensyn til hverandre og naturen, er oppfordringen fra sentrale organisasjoner.

Paraplyorganisasjonen Norsk Friluftsliv, Norges Padleforbund, Norges Seilforbund, Norsk Ornitologisk Forening (NOF) og Norges Vannscooterforbund er uenige om mye, men har et felles ønske om at de som ferdes på sjøen må bli flinkere til å vise hensyn.

De oppfordrer alle som ferdes på sjøen i sommer til å utvise sjøvett og minner om at man er pliktig til å følge sentrale og lokale lover og regler, som gjelder for alle fritidsfartøy.

Høyt konfliktnivå
– Det er en kjent sak at det en del steder er et høyt konfliktnivå på sjøen, særlig mellom myke trafikanter og motoriserte fartøy. Vi ønsker å få ned konfliktnivået, og fokusere på det som er viktigst; at det skal være plass til alle på sjøen, sier Siri Meland, fagsjef samfunnskontakt i Norsk Friluftsliv.

Les også:  Utvider aldersgrensen for ungdomskort i Nordland

Aktørene peker på at et av de viktigste tiltakene for førere av store og små fritidsfartøy er å avpasse fart og avstand, slik at man ikke fortrenger myke brukere av sjøen, som padlere, svømmende, seilere og dyre- og fugleliv.

– Sjøen er en viktig rekreasjonsarena og friluftsområde for mange. En situasjon med høy fart, eller hvor man kommer tett på hverandre, oppleves som mye mer utrygg for de myke brukerne. De som kjører motorisert fartøykan gjerne tenke at de har god kontroll og oversikt, mens en person i kajakk kan bli usikker og redd, sier Sven Anderssen, generalsekretær i Norges Padleforbund.

Les også:  If: Lurt å følge med på flomvarsler nå

Ta hensyn
I tillegg til å ta hensyn til hverandre, er det også viktig å ta hensyn til fuglelivet og naturen ved kysten.

– Langs land har mange fugler små unger som akkurat nå møter verden for første gang. I tillegg skifter mange vannfugler fjærdrakt om sommeren, og har redusert evne til flukt og fremkommelighet. Flokker med slike fugler kan også ligge langt fra land. Fugler kan være vanskelig å oppdage, og derfor må farten begrenses, sier Martin Eggen i NOF.

Les også:  VIDEO: Representerte Norge i Legorobot-konkurranse i Marokko

Norges Vannscooterforbund, Norsk Friluftsliv, Norges Padleforbund, Norges Seilforbund og NOF minner om at småbåtførere har en plikt til å følge nasjonale hensynsregler som blant annet småbåtloven og Sjøveisreglene, i tillegg til lokale verne-, fart- og ordensforskrifter i de kommunene de ferdes.

– Selv om vannscooterforskriften ble opphevet i fjor er det ikke fritt frem. Det er en rekke lover og forskrifter som gjelder for fartøy både med og uten motor. Vi erfarer at alt for få kjenner til hva som gjelder av lovverk, det vil vi nå gjøre noe med, sier Christian Hammernes fra Norges Vannscooterforbund.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.