Kredinor: Flere betaler inkassogjelden med feriepengene sine

kredittkort

Med feriepenger og skatteoppgjør er juni blitt høysesong for nedbetaling av inkassogjeld. I Kredinor øker innbetalingene med mer enn 20 % mot en normalmåned i juni.

Kredinor fikk innbetalt mer enn en halv milliard kroner på inkassosaker i juni 2017, en økning på 10 % fra 2016. Og økningen fortsetter også i år.

– Så langt i år opplever vi høyere aktivitet og vi vil helt sikkert slå fjoråret, sier Jannicke Johnsen som er teamleder i avdeling Overvåk, som følger opp langtidssaker.

Kredinor er Norges største inkassoselskap målt i antall saker, og mottar 2 millioner saker til en verdi av 13,1 milliarder kroner til oppfølging hvert år. En liten andel av disse sakene havner til langtidsoppfølging i Kredinor, på avdeling for Overvåk. Avdeling Overvåk består i dag av 43 medarbeidere. Samtlige av de ansatte har lang og bred erfaring innenfor ulike deler av inkasso og personlig økonomi. Dette er mer krevende saker og Kredinor følger opp med ulike tiltak i mai og juni for å motivere flere til å betale.

– Vi mener det er smart å bruke noen av de ekstra pengene til nedbetaling av inkassogjeld, og motiverer derfor alle vi er i kontakt med til å betale alt – eller i alle fall litt av det de skylder, fortsetter Jannicke Johnsen.

Positivt å lette gjeldsbyrden
I eksakte beløp betalte sluttkundene totalt 522 millioner kroner i juni, mot kr 431 millioner som var snittet for en normalmåned i 2017. Økningen er på 21 % i juni sammenlignet med snittet på innbetalinger de øvrige månedene. I 2016 var økningen i innbetalinger mot gjennomsnittsmåneden på 19 %. Innbetalingene i juni kommer fra rundt 90 000 personer og går til nedbetaling og avslutning av om lag 130 000 inkassosaker.

Juni – beste måned for betaling av inkassogjeld
Juni måned stod for over 10% av alle innbetalinger til Kredinor i 2017, en økning fra året før på i underkant av 10%. Gjennomsnittet for andel innbetalinger de øvrige månedene lå på ca. 8%. Måneden med lavest andel innbetalinger er januar med under 7 %, etterfulgt av desember.

I tillegg til juni har august 2017 også vært en måned med høyere andel innbetalinger sammenlignet med året før. Innbetalingene kommer fra alle landets fylker, men fylkene som har betalt inn mer enn normalt i juni siste år er Nordland, Buskerud, Rogaland og Østfold.

Ønsker å rydde opp i egen økonomi
De senere årene har langtidsoppfølging av saker blitt en større del av tilbudet til oppdragsgiverne av Kredinor. Avdeling Overvåk overtar inkassosaken når kravet har vært gjennom hele inkassoprosessen og fortsatt ikke er betalt.

I stedet for at sakene legges bort og bokføres som rent tap for oppdragsgiverne følges disse sluttkundene opp på nytt. De fleste sakene løser seg innen ett til tre år. Noen få blir liggende lengre før det dukker opp en løsning som gjør at pengene blir betalt.

– De aller fleste ønsker å rydde opp i egen økonomi, og vi opplever gang etter gang at en dialog med oss er utløsende for at kunden betaler, avslutter Jannicke Johnsen i Kredinor.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.