NorgesGruppen har kuttet matsvinn med over 20 prosent

matbutikk

Nedprising av varer og godt samarbeid med Matsentralen er viktige tiltak som har redusert matsvinn med 21 prosent i NorgesGruppen. – Nå har vi rullet ut et nytt system med datovarsling som skal hjelpe oss med å kutte ytterligere, sier fagsjef for miljø, Halvard Hauer.

Ved utgangen av 2018 hadde NorgesGruppen redusert matsvinnet med 21 prosent. Hovedgrunnen til dette er at flere av butikkene har innført nedprising av matvarer som nærmer seg holdbarhetsdato.

– Nedprising i butikk har fungert godt, og det er bra at butikkene stadig kommer opp med gode ideer til hvordan de kan redusere matsvinn ytterligere, forteller Hauer, og understreker at det er helt avgjørende at alle ledd bidrar om de skal nå målet.

Et nytt system med integrert datovarsling for holdbarhet kom på plass i NorgesGruppens kjeder i året som gikk. Dette er første steg for å hjelpe kjøpmenn med å forhindre matsvinn i butikk. Neste steg vil være å integrere holdbarhetsdatoen også i strekkoden. På den måten kan kjøpmennene med større presisjon ta grep i butikk for å unngå å måtte kaste spiselig mat.

– Hensikten med dette systemet er å gjøre hverdagen enklere for kjøpmennene. Tidligere har de måttet sjekke datoene manuelt, noe som er veldig tidkrevende og gjør oppgaven med å redusere matsvinn tung, sier Hauer.

NorgesGruppen har satt som mål å kutte 25 prosent av sitt matsvinn innen 2020.

– Det ser ut til at vi kommer til å nå dette målet, forteller Hauer.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.