Norge på topp 10 i europeisk innovasjonsliste

service mottak

Norge klatrer fra 17. til 9. plass på EUs liste over innovative land. I 2019-utgaven av European Innovation Scoreboard (EIS) rykker Norge over 25 prosentpoeng frem. EU-kommisjonen måler årlig innovasjonsevnen i EUs medlemsstater og andre land i regionen.

– Metoden for å måle innovasjonsevnen er videreutviklet, men vi har de siste årene sett en klar tendens; Norges innovasjons- og forskningsaktivitet har styrket seg, sier John-Arne Røttingen administrerende direktør i Norges Forskningsråd. I 2013 plasserte Norge seg ‘under middels’ på innovasjon. I 2019 plasseres Norge som ‘sterk’ på innovasjon, på samme nivå som Tyskland og Storbritannia.

Norge skårer særlig godt på indikatorer for innovasjon i små og mellomstore bedrifter, for samarbeidsrelasjoner mellom forskningssystemet og næringslivet, innovasjonsvennlighet, et attraktivt forskningssystem og menneskelige ressurser.

For tre av de 27 indikatorene som ligger til grunn for rangeringen ligger Norge helt på topp: ‘Små og mellomstore bedrifter med prosess- eller produktinnovasjon’, ‘Andelen små og mellomstore bedrifter som driver innovasjon og ‘Bedriftenes satsing på IKT-opplæring av egne ansatte’. Norge har styrket seg mye på disse indikatorene de siste årene, noe som tyder på at norsk næringsliv satser på nye innovative løsninger og at forskningssystemet leverer på innovasjon. EIS er i stor grad basert på indikatorer som direkte eller indirekte relaterer seg til FoU og viser dermed også viktigheten av godt samspill mellom FoU og innovasjonsaktivitet.

– Det er gledelig å se at Norge styrker seg på indikatorer som EU-kommisjonen mener er viktige, det lover godt også for norsk innovasjonskraft fremover, sier John-Arne Røttingen. Forskning og innovasjon henger sammen og er i økende grad er avhengig av hverandre. Utviklingen av norsk næringsliv i årene fremover er avhengig av at eksisterende næringsliv evner å ta i bruk ny kunnskap og teknologi for å omstille seg. Vi må også kunne utvikle ny næring basert på fremragende kunnskapsmiljøer ved norske institusjoner, sier Røttingen.

Alle EUs medlemsstater og åtte andre land i regionen: Island, Israel, Nord Macedonia, Serbia, Sveits, Tyrkia, Ukraina og Norge, er med i rangeringen.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.