Løftet læreplassgaranti og ung inkludering i Nordland

nfk

Fylkesråd for kompetanse og utdanning, Elin Dahlseng Eide, deltok i dag på regjeringens toppmøte for gjennomføringsreformen i videregående skole. – Det var viktig å løfte frem våre erfaringer med læreplassgaranti, ung inkludering og satsing på voksne elever, sier Dahlseng Eide.

Til stede på møtet var både statsråd Tonje Brenna og statssekretær Halvard Hølleland, samt politisk og administrativ ledelse i fylkeskommunene i hele landet.

Når regjeringen nå jobber med mer å breie ut fullføringsreformen er det viktig at de også ser til våre erfaringer som første fylke som innførte en egen læreplassgaranti, sier Eide.

– Et av de viktigste grepene for å øke gjennomføring i videregående skole er å sikre at elevene får en læreplass å gå til etter to år på skolebenken..

 Også her har Nordland fylkeskommune gått foran både ved å utarbeide en egen strategi, men også med å ha et bredere samarbeid med en rekke statlige aktører for å forebygge ungt utenforskap.

Flere voksne i Nordland har ikke fullført eller fornyet sin grunnutdanning, noe som kan være en barriere for starte på en ny utdanning. Mange voksne kjenner heller ikke til hvilke opplæringsmuligheter som tilbys. Slik kan vi ikke ha det, voksne er en uvurderlig ressurs for arbeidslivet i Nordland! Derfor har vi lagt fram en gen strategi på området,  «Kompetanseløft for voksne 2022-2024», sier Dahlseng Eide.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Forfatter og tidl. redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten.no og Ranaposten.no. Journalist og skribent i Bodøposten.no samt andre nyhetssider og blogger.