Nedbygging av dyrka jord godt under det nasjonale målet

bondegård

De endelige tallene fra kommunene (KOSTRA) viser at omdisponeringen av dyrka jord var på 3 561 dekar i 2018, godt under det vedtatt jordvernmålet på 4 000 dekar som Stortinget har vedtatt.

Dette er også en betydelig nedgang fra 2017, da omdisponeringen av dyrka jord var på ca. 3 900 dekar.

– Jeg er svært opptatt av at god matjord ikke bygges ned. Tallene for 2018 viser en gledelig utvikling, med en betydelig nedgang i nedbyggingen de siste årene. Men, det er fortsatt behov for bevissthet i planleggingen og oppmerksomhet rundt jordverninteressene framover, sier landbruks- og matminister Olaug Vervik Bollestad. – Denne nedgangen i omdisponering viser også at tiltakene i regjeringens jordvernstrategi gir resultater, sier Bollestad.

Omdisponeringen av dyrkbar jord har økt betydelig, fra ca. 4 800 dekar i 2017 til ca. 9 000 dekar i 2018. Nesten 5 000 dekar av denne omdisponeringen gjaldt imidlertid regulering av områder til forsvarsformål, som har vært i bruk av forsvaret lenge. Dyrkbar jord er arealer (skog og utmark) som ved oppdyrking kan settes i stand slik at de vil holde kravene til fulldyrka jord.

Ved behandlingen av regjeringens forslag til nasjonal jordvernstrategi den 8. desember 2015, fastsatte Stortinget målet for årlig omdisponering av dyrka jord til under 4 000 dekar, og at dette skal nås gradvis innen 2020. Regjeringen la fram en oppdatert jordvernstrategi i statsbudsjettet for 2019, etter anmodning fra Stortinget, der jordvernmålet ble beholdt.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.