Moelven tjente over 300 millioner i første halvår

moelven

Moelven Industrier ASA har lagt bak seg et solid første halvår, med et driftsresultat på NOK 309,1 millioner. – Mye tyder på at resten av året kan bli mer uforutsigbart, sier konsernsjef Morten Kristiansen.

Moelven omsatte for NOK 5 539,8 millioner i løpet av årets seks første måneder. Det er en nedgang på NOK 233,6 millioner sammenlignet med 2018. Driftsresultatet på NOK 309,1 millioner er omtrent som i 2018 (NOK 308,9 millioner).

Konsernsjef Morten Kristiansen i Moelven Industrier ASA løfter fram den usikre situasjonen i verdensøkonomien som en del av forklaringen på taktskiftet i omsetningen.

– Handelskonflikten mellom USA og Kina, og Brexit-situasjonen skaper et mer uforutsigbart marked for trevarer som blir brukt til industriformål. I Mellom-Europa har store stormfellinger og barkebilleangrep ført til at det er mer tømmer som avvirkes enn vanlig, noe som har påvirket prisbildet. Vi har opplevd en del forsinkede igangsettelser på flere leilighetsprosjekter innenfor byggmoduler til leiligheter på både norsk og svensk side. Samtidig er det gledelig at etterspørselen etter byggevarer har holdt seg på nivå med det gode fjoråret, og dette påvirker halvårsresultatet i positiv grad, forklarer Kristiansen.

Moelven har de senere årene gjennomført et forbedringsprogram, og jobber kontinuerlig med selskapsstrukturen for å skape mest mulig bærekraftige og konkurransedyktige enheter.

– Vi kommer til å ytterligere intensivere fokuset på kostnadseffektiv drift framover. Med et mer usikkert marked, må vi jobbe mer effektivt for å få ned kostnadene i produksjonen vår, sier Kristiansen.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.