Nå kan du få penger for å varsle Mattilsynet om villsvin

villsvin

Mattilsynet utbetaler en godtgjørelse på 2000 kroner til de som melder fra om syke og selvdøde villsvin. Dette gjelder både for dyr som er funnet i naturen og for påkjørte dyr.

Villsvin hører ikke naturlig hjemme i Norge. Likevel har arten vandret inn fra Sverige og er observert langs svenskegrensen fra Halden i sør til Trøndelag i nord. Siden villsvin bidrar til å spre smittsomme dyresykdommer, blant annet afrikansk svinepest, er det viktig for myndighetene å oppdage alvorlige sykdommer så raskt som mulig for å hindre spredning.

– Å ta prøver av syke og selvdøde dyr, inkludert påkjørte dyr, er den viktigste overvåkingen vi kan gjennomføre på villsvin i Norge. Målet med godtgjørelsen er å motivere publikum til å varsle Mattilsynet raskt om mulig forekomst av smittsomme dyresykdommer, sier Anne Marie Jahr, seksjonssjef i Mattilsynet.

Godtgjørelsen blir utbetalt til den som varsler Mattilsynet om funnet slik at vi kan hente det ut og undersøke det.

– Det er viktig at den som varsler kan gi oss eksakt funnsted, enten ved å vise oss dette eller ved å oppgi nøyaktig kartreferanse. Det vil kun utbetales godtgjørelse for de dyrene det er mulig å finne igjen for prøvetaking, sier Anne Marie Jahr.

For å varsle Mattilsynet, ring 22 40 00 00 (hele døgnet).

Villsvin er en uønsket art i Norge fordi de kan bidra til å spre sykdommer vi ellers ikke har på tamsvin i landet vårt. Den Mattilsynet frykter mest er afrikansk svinepest, en svært alvorlig sykdom hos ville og tamme svin.

– Afrikansk svinepest er en av de mest tapsbringende virussykdommene som finnes. Det finnes ingen vaksine eller kur mot sykdommen, forteller Jahr.

Afrikansk svinepest sprer seg til stadig nye land, og sykdommen spres særlig gjennom matavfall og med villsvin. Både ville og tamme svin kan få sykdommen. Viruset smitter ikke til mennesker eller andre dyr.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.