Mer til omstilling i næringslivet og økt støtte til reiselivet

innovasjon norge

Regjeringen foreslo fredag ekstra tiltak for næringslivet for å redusere virkningene av pandemien. I følge forslaget får Innovasjon Norge 500 millioner kroner ekstra til små og mellomstore bedrifter og en milliard kroner til omstillingsordningen for event-, reiseliv- og deler av serveringsnæringene.

– I fjor brukte mange bedrifter muligheten til å starte investeringen i omstillingsprosjekter, og Innovasjon Norge tildelte midler til mange forprosjekter i hele landet. De nye midlene vil gjøre det mulig for oss å støtte langsiktige satsinger og hovedprosjekter. Det vil bedrifter i hele landet kunne dra nytte av i en krevende situasjon for norsk næringsliv, sier administrerende direktør Håkon Haugli.  

Les også:  LESERINNLEGG: Straffes for å ta bilde av et epletre

500 millioner i innovasjonstilskudd
Innovasjonstilskudd er rettet mot små og mellomstore gründer- og vekstbedrifter. Målet er å bidra til at disse kan gjennomføre utviklingsprosjekter gjennom pandemiperioden, til tross for utfordringer med likviditeten.   

Ordningen finansierer utviklingsprosjekter som kan skape grunnlag for lønnsom vekst på mellomlang og lengre sikt. Den skal bidra til å styrke bedriftenes konkurransekraft og posisjonering for internasjonale markeder.  

Økning på en milliard kroner
Forslaget innebærer en økning på en milliard kroner til omstillingsordningen for event-, reiseliv- og deler av serveringsnæringene. Dette er en videreføring av en tilsvarende ordning der Innovasjon Norge gjennomførte to utlysningsrunder i fjor. I første runde fikk 241 reiselivsbedrifter til sammen 237 millioner kroner, mens søknadene fra andre runde er under behandling. Regjeringen vil utrede hvordan den kan utvide ordningen til å inkludere andre bransjer som rammes hardt av smitteverntiltak.  

Les også:  Ny løsning fra ABAX sørger for at varebilene alltid er fullt utstyrte

– Vi mener det er viktig å støtte en helt nødvendig omstilling i næringslivet og sikre at de bedriftene og næringene som rammes spesielt hardt av pandemien får mulighet til å videreutvikle virksomheten, sier Haugli. – Erfaringen fra forrige runde viser også at etterspørselen etter disse tiltakene er betydelig.

Bedriftene kan få tilskudd til planlagte omstillingsprosjekter, og det skal gi dem bedre likviditet slik at de kan tilpasse seg smitteverntiltak og endringer i reiselivsmarkedet. Vi kan også gi støtte til prosjekter som innebærer omstilling til andre næringer der ressursene kan utnyttes bedre.  

Les også:  Store endringer i import og eksport av bearbeidede matvarer

Øker rammen for søknader under behandling  
– Regjeringen foreslår å tilføre 300 millioner kroner av den foreslåtte bevilgningen på en milliard til den utlysningsrunden Innovasjon Norge har gjennomført, slik at vi raskt kan gi flere tilsagn til gode prosjektsøknader vi allerede har mottatt, sier Haugli.   

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.