Mer enn hvert 20. dødsfall i verden er knyttet til alkohol

sprit

En ny rapport fra verdens helseorganisasjon (WHO) anslår at 3 millioner dødsfall i 2016 skyldtes alkoholbruk. Alkohol medfører flere dødsfall globalt enn for eksempel tuberkulose.

– De fattigste landene bærer de største byrdene som følge av sykdom og skader relatert til alkoholbruk, sier Morten Lønstad, generalsekretær i bistandsorganisasjonen FORUT.

– Alkohol er et betydelig samfunnsproblem og en stor helseutfordring i fattige land. Vold, sykdom, trafikkulykker, sosiale problemer og fattigdom er ofte nært knyttet til alkoholbruk. Det er viktig at land har en faktabasert nasjonal alkoholpolitikk som bygger på tiltak som virker, sier Lønstad.

De fattigste rammes hardest
Bistandsorganisasjonen FORUT har fokus på rus som utviklingshinder og jobber både med politisk påvirkning globalt og nasjonalt og med å utvikle lokale forebyggingsstrategier i samarbeidslandene i Asia og Afrika.

Forskning har vist at skader per liter konsumert alkohol er større blant den fattige og marginaliserte del av befolkningen, og dette har flere årsaker. Det kan være trangboddhet, dårlige sanitærforhold, høyere sannsynlighet for konflikt og aggresjon, dårlig helsevesen, sosial stigma eller risikosex som følge av alkoholbruk.

Bærekraft krever alkoholkontroll
Den ferske rapporten fra WHO “Global status report on alcohol and health 2018” slår fast at alkoholkontroll er nødvendig for å fremme helse og beskytte framtidige generasjoner. FNs bærekraftsmål har som mål å skape en rettferdig og bærekraftig framtid for alle innen år 2030, og sikre at ingen blir ekskludert. Reduksjon i alkoholbruk er nødvendig for å nå bærekraftsmålene.

Dette vil ha positiv effekt ikke bare på de alkoholrelaterte helseutfordringene, men vil også øke sjansene for å nå flere av de andre målene, kommer det fram i rapporten.

Samstemthet nødvendig
– Oppfyllelse av bærekraftsmålene er kun mulig dersom landene demonstrerer politisk vilje og kapasitet til å nå målene man har satt seg. FORUT er i den sammenheng opptatt av samstemthet i norsk utviklingspolitikk. Det er et paradoks at Norge driver bistand for å bekjempe fattigdom og fremme global helse og økonomisk utvikling samtidig som man tjener penger på å investere i en industri som produserer alkohol. Vi mener derfor at Norge bør revurdere sin investeringspolitikk og utelate alkohol fra investeringsporteføljen til Statens pensjonsfond utland, sier Lønstad.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.