Mattilsynets: Fortsatt mange feil i merkingen av brød og brødvarer

bakervarer

Mattilsynet har vurdert merking av 209 brød og brødvarer som selges i Norge. Hele 8 av 10 produkter hadde mindre eller større feil i forhold til regelverket. Flest feil var det med ingredienslisten, allergenmerking eller næringsdeklarasjonen. Bransjen setter i gang tiltak for å bedre situasjonen.

– De som produserer, importerer eller selger matvarer har selv ansvar for å sette seg inn i og følge regelverket. Mattilsynets tilsyn med merking viser at vi finner vi feil i merkingen år etter år, til tross for vårt tilsynsarbeid og vår informasjon om regelverket. Dette er ikke godt nok, og vi skuffet over hva vi har avdekket, sier seksjonssjef Merethe Steen i Mattilsynet.

Merkesjekken 2018 ble gjennomført av Mattilsynets inspektører over hele landet og omfattet. 209 produkter. Mattilsynet fant større eller mindre avvik ved ca. 85 prosent av disse. Produktene var produsert både i og utenfor Norge. De vurderte produktene utgjør en relativt liten andel av brødvarene som finnes på markedet.

De fleste feilene var knyttet til ingrediensliste, allergener og næringsdeklarasjon for alle produktkategorier. Det ble funnet relativt få feil på ernærings- og helsepåstander og nøkkelhull. Ingen av merkefeilene har representert noen helsefare for forbrukere.

– Vi forventer at bakerbransjen har gode systemer for å sikre at merkingen er i samsvar med regelverket når det gjelder konkrete krav som ingrediensliste, allergenmerking og næringsdeklarasjon. Vi har hatt en konstruktiv dialog med Baker- og konditorbransjens landsforening som har iverksatt flere tiltak etter at resultatene ble kjent, sier seksjonssjef Merethe Steen. Blant tiltakene som er gjort i bransjen er mer informasjon på nettsider og kursing av medlemmer for å bidra til bedre regelverksetterlevelse innen bakerbransjen.

– Vi er fornøyde med den responsen vi har fått fra bakerbransjen på fjorårets merkesjekk av brødvarer, sier seksjonssjef Merethe Steen.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.