Mange tror på mirakler

dame bønn

Én av fem nordmenn tror at Jesus har gått på vannet, viser en fersk undersøkelse. Også andre mirakler fra Bibelen har vi tiltro til ifølge en undersøkelse utført av YouGov for Nordisk bibelmuseum. 20 prosent av de spurte svarer at de tror Jesus forvandlet vann til vin.

– Tallene er oppsiktsvekkende. De viser også at mange er åpne for at disse historiene faktisk har funnet sted, sier daglig leder Rune Arnhoff i Nordisk bibelmuseum.

Ifølge undersøkelsen svarer 21 prosent at de tror Jesus har gått på vannet, 59 prosent tror ikke det har skjedd, mens 17 prosent svarer at de ikke vet. På spørsmål om hvilken religion de identifiserer seg mest med, svarer 37 prosent kristendommen.

– Mange nordmenn har vokst opp med historier fra Bibelen. Selv om de ikke tar alt like bokstavelig, tenker mange at tekstene har et opphav i virkeligheten, sier Arnhoff.

Den kjente historien fra Bibelen, der Jesus kommer gående på vannet for å hjelpe disiplene som sliter i stormen, er én av flere bibelhistorier der Jesus utfordrer naturens lover.

Tabu å tro?
Professor i middelalderhistorie Jon Vidar Sigurdsson ved Universitetet i Oslo mener det er vanskeligere i dag å kalle seg kristen enn det var tidligere.

– I løpet av 30-40 år har kristendommen fått en langt svakere status i det norske samfunnet, og det kan sees på som litt gammeldags å være kristen. Flere holder muligens sin tro for seg selv, sier Sigurdsson.

Han tror undersøkelsen avspeiler at mange i Norge er mer religiøse enn det de gir uttrykk for i det daglige.

– Når hele 21 prosent svarer at de tror Jesus har gått på vannet, og 20 prosent svarer at de tror Jesus har forvandlet vann til vin, kan det tolkes dit hen at mange nordmenn tror det ligger en sannhet i bibelhistorien og i kristendommen, sier han.

Sigurdsson tror også at det kan være tabubelagt å snakke om religion eller uttrykke at man faktisk tror på Gud.

Faktiske hendelser?
– Begge historiene er beskrevet av fire forskjellige personer, Markus, Matteus, Lukas og Johannes, i de fire evangeliene. De selv, eller personer de kjente godt, var alle øyenvitner til miraklene Jesus utførte. Men for de som ikke er troende, er ikke dette noe bevis i seg selv, sier Rune Arnhoff.

Både på spørsmålet om at Jesus gikk på vannet og at han forvandlet vann til vin er det de yngste og de eldste som tror mest. Mens 23 prosent mellom 18-29 år og 22 prosent av de over 60 svarer ja til at de tror, svarer kun 17 prosent i aldersgruppen 40 til 49 år det samme.

– At de eldre er mer troende er naturlig. De er mer religiøst integrert fra barndommen. Mange har lest i Bibelen og gått jevnlig i kirken. Det er mer overraskende at også de yngre tror på at Jesus utførte mirakler, sier han.

Det er også noen geografiske forskjeller. Flere på Sørlandet og Vestlandet tror at de bibelske hendelsene har funnet sted, mens færre på Østlandet, i Trøndelag og i Nord-Norge er like troende.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.