Lovforslag om pelsforbud: – Ubegrunnet, ulovlig og udemokratisk

norges pelsdyralslag

Regjeringens lovforslag om forbud mot pelsdyrnæringen er både grunnlovsstridig og udemokratisk. Det uttaler Norges Pelsdyralslag i sin høringsuttalelse.

Pelsdyrnæringen går regjeringen kraftig i rette i sitt høringssvar til deres lovforslag mot hold av pelsdyr i Norge.

– Regjeringen fører ikke et eneste faglig argument for å legge ned pelsdyrnæringen. I lovforslaget henviser de til sin egen Stortingsmelding fra 2017 der de selv omtaler dyrevelferden som god. De mer enn 100 veterinærene som har inspisert oss det siste året rapporterer utelukkende om svært god eller god dyrevelferd, uttaler Guri Wormdahl, kommunikasjonssjef i Norges Pelsdyralslag.

Stortingsvedtaket fra 2017 om fortsatt bærekraftig utvikling av pelsdyrnæringen satt punktum for en årelang demokratisk og ikke minst faglig prosess, med offentlig utredning, to faglige rapporter om pelsdyras velferd og en bred stortingsdebatt. Stortingsvedtaket ga norske pelsdyrfamilier grunn til å satse. 

– Stortinget instruerte for to år siden regjeringen til å gi pelsdyrbøndene forutsigbarhet. Forutsigbarheten varte kun i 12 måneder. Vi er glade for at også høringsuttalelser fra Nortura, Bondelaget, Landbrukssamvirke, NHO og flere andre påpeker at regjeringens opptreden utgjør en risiko for alle som driver næringsvirksomhet i Norge, sier Wormdahl.

Pelsdyralslaget mener at regjeringens forslag om å innføre Norges første næringsforbud er basert på utdatert og feil lovforståelse.

– Grunnlovsekspert Arne Fliflet har tidligere uttalt at et forbud trolig er i strid med både Grunnloven og Den Europeiske menneskerettskonvensjonen. I tillegg legger departementet til grunn en utdatert uttalelse fra Justisdepartementets lovavdeling, som er skrevet før lovgivende forsamling vedtok en bærekraftig fremtid for næringen, sier Wormdahl.

Norges Pelsdyralslag har også kommentert regjeringens forslag til kompensasjonsordning. Regjeringens forslag på 365 millioner kroner, fordelt på landets omlag 200 pelsdyrbønder. To rapporter fra Samfunnsøkonomisk Analyse og Oslo Economics viser at en reell og fullgod erstatning foreløpig vil være i størrelsesorden 2,3 milliarder kroner.

– Det skulle bare mangle at ikke regjeringen erstatter alle tap de påfører folk. En driftsenhet som har en forsikret verdi på 32 millioner kroner og som bringer store eksportinntekter til landet, blir tilbudt rundt 2 millioner i kompensasjon med regjeringens modell. Mange bønder har gjeld som langt overstiger hva regjeringen foreslår, og står i fare for å havne i livslang krise. I tillegg hoppes det totalt bukk over de som over tid har lagt alle sine midler inn i å bygge et livsgrunnlag for seg og sin familie. Jeg bruker daglig tid på å ta meg av folk dypt fortvilet etter å ha regnet på regjeringens forslag, uttaler Guri Wormdahl.

I høringssvaret viser også Norges Pelsdyralslaget til to frittstående opprop i støtte for næringen. 131 ordførere og 101 veterinærer har signert opprop der de ber regjeringen videreføre pelsdyrnæringen.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.