LO-lederen om lakseskatt: – Arbeidsplasser og rettferdig fordeling skal ivaretas

laks

Regjeringen foreslår en grunnrenteskatt på norsk havbruk på 35 prosent. Det er lavere enn det opprinnelige høringsforslaget på 40 prosent. I tillegg foreslår regjeringen at mer av inntektene skal tilbakeføres til vertskommunene.

– For LO har det vært viktig at mye av de økte inntektene skal pløyes tilbake til lokalsamfunnene, og at forslaget ivaretar arbeidsplasser. Regjeringen har nå lyttet til mange av innspillene den har fått, og forslaget bør kunne danne grunnlag for et bredt forlik i Stortinget, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

LO-lederen understreker at grunnrenteskatten er utformet slik at den ikke svekker selskapenes insentiv til å investere.

–  Den virksomheten som har vært lønnsom før regjeringens forslag til grunnrenteskatt vil være lønnsom med regjeringens forslag til grunnrenteskatt.

LO-lederen peker også på at grunnrenteskatten har solid tradisjon i Norge.

– Den innebærer at de som får ekstra inntekter ved å få bruke våre felles naturressurser, betaler en andel til fellesskapet, i form av en grunnrenteskatt. Dette er et prinsipp vi har gode erfaring med fra både kraftbransjen og olje- og gassnæringen, sier Hessen Følsvik.

Regjeringens forslag er ifølge LO-lederen bedre enn tidligere lanserte modeller for grunnrenteskatt på havbruk, men hun sier samtidig at LO vil se nærmere på innretningen i regjeringens forslag.

– Vi skal nå bruke tiden godt på å sette oss inn i alle detaljene i dette forslaget, sier Peggy Hessen Følsvik.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.