Leter etter suksesshistorier fra Nordland

innvandring

Mangfoldsprisen deles hvert år ut til virksomheter som kan vise til etnisk mangfold og god bruk av innvandreres kompetanse. Nå ber Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) om lokal hjelp til å finne flere gode kandidater fra Nordland.

– Norge har ikke råd til å gå glipp av talenter, gode ideer og nødvendig arbeidskraft. Mangfoldsprisen går til virksomheter som har forstått dette, sier Libe Rieber-Mohn, direktør i IMDi.

Mangfoldsprisen er statens utmerkelse for fremragende bruk av innvandreres kompetanse i arbeidslivet. Prisen ønsker å løfte frem de gode eksemplene på etnisk mangfold i arbeidslivet, til inspirasjon for andre. Prisen er viktig fordi undersøkelser viser at mange innvandrere opplever diskriminering og forskjellsbehandling i arbeidslivet. 

For å finne frem til de beste kandidatene til Mangfoldsprisen, er IMDi helt avhengige av at lokalsamfunnene selv spiller inn gode navn og historier.

– Så langt har vi veldig få kandidater fra Nordland, men vi er sikre på at det er mange offentlige og private virksomheter i regionen som er flinke til å ta i bruk innvandreres kompetanse på arbeidsplassen, sier Rieber-Mohn.

Fristen for å nominere aktuelle kandidater er 24. mai. Alle kan komme med forslag, og det spiller ingen rolle om virksomheten er stor eller liten, offentlig eller privat.

I fjor ble for eksempel Batteriet Nord-Norge i Bodø kåret til regional vinner av Mangfoldsprisen. Batteriet Nord-Norge, som er en liten aktør med kun to ansatte, fikk prisen blant annet for sitt gode samarbeid med innvandrerorganisasjoner.

I kategorien mellomstore og store bedrifter ble Coop Nordland i Bodø kåret til regional vinner. Coop Nordland fikk prisen for sitt strategiske arbeid med mangfold og trivsel. Juryen pekte også på at virksomheten jobber bevisst med kompetanseheving og har en egen ansvarlig for praksisplasser og opplæring i samarbeid med flyktningekontoret.

– Kanskje kommer årets nasjonale vinner fra Nordland, sier Rieber-Mohn. 

Kunnskapsminister Guri Melby mener et solid og stabilt fotfeste i arbeidslivet er en grunnleggende forutsetning for at mennesker med innvandrerbakgrunn skal ha alle muligheter for å lykkes i Norge.

– Dessverre er det vanskelig for mange innvandrere å komme inn i arbeidslivet. Jeg vet at det finnes virksomheter der ute som tenker annerledes, og som ansetter folk på tvers av bakgrunn, språk og nasjonalitet. Mangfoldsprisen går til ledere og ansatte som vet at det som gjør oss ulike, også gjør oss sterkere sammen, sier Melby.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Forfatter og tidl. redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten.no og Ranaposten.no. Journalist og skribent i Bodøposten.no samt andre nyhetssider og blogger.