LESERINNLEGG: Norge skal ikke styres fra Brussel!

eu

Demokratene har etter vårt gode valg den 9. september fått en rekke spørsmål fra velgere og media om vårt forhold til EU og resten av verden.

Av Vidar Kleppe, politisk nestleder for Demokratene.

La det være klart:  Demokratene ønsker et vennskapelig samarbeid med alle demokratiske og frihetselskende nasjoner i verden, men vi kan ikke akseptere at Norge avgir suverenitet til noen overnasjonale utenlandske organer. Vi vil derfor trekke Norge ut av alle slike avtaler fra EU, EØS og Schengen.

Demokratene mener at Schengen-avtalen som sikrer fri bevegelse av mennesker innenfor Schengen må avvikles. Norge skal og må beskytte vårt eget territorium og landets grenseoverganger med grundig kontroll. Den skal være rettferdig og i forhold til våre internasjonale forpliktelser. Demokratene mener at Schengen er en fare for den norske velferdsstat ved faktisk å gi fri bevegelse av kriminelle innenfor hele Schengen området.  

Med tanke på stortingsvalget i 2021 så vil Demokratene slå tindrende klart fast at vi ikke vil delta i noen regjering eller aktivt støtte opprettelsen av noen regjering uten at folket blir spurt i en folkeavstemning om vårt medlemskap i Schengen og EØS. Utenrikspolitikken må utformes slik at den ikke kommer i konflikt med Grunnloven. Grunnloven må aldri tilpasses for at Norge skal samarbeide tettere med internasjonale sammenslutninger av noen art.

Demokratene sier derfor et klart nei til handelsavtalene: TiSA, TTIP og CETA. Åpenhet om disse handelsavtalene er meget viktig, og våre nasjonale interesser må alltid ha fortrinn i forhold til anti-demokratiske globalistiske interesser.

Vi ser at vår verden gjennomgår en globalisering. I tillegg har verden en stor befolknings øking som forsterker globaliseringen, og setter ressursene til vår planet under større press. Dette er en del av den prosessen vi ser i dag med store grupper migranter og folkevandrere til Europa og Norge, hvor de oppretter og utvikler fremmede parallellsamfunn hos oss.

Globaliseringen og folkevandringen er ingen naturlov, men en politisk villet utvikling som må motarbeides gjennom politiske handlinger og virkemidler. Demokratene vil være en klar stemme som vil motarbeide den liberalistiske globaliseringen som de aller fleste politikere i Norge dessverre støtter. En globalisering som svekker  norske kultur og tradisjon, våre verdier, vår frihet og demokrati. 

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.