LESERINNLEGG: Det er på tide å snakke om korttidsfraværet!

mentalt lengsel

Tidligere i år gjennomførte Ny Analyse en undersøkelse blant Bedriftsforbundets medlemmer. Målet var å kartlegge omfanget av korttidsfravær og undersøke hva dette koster bedriftene. I Norge er det arbeidsgiver som dekker kostnadene de første 16 fraværsdagene, før det offentlige tar over.

Rapporten som ble publisert nylig viser at korttidsfraværet koster næringslivet anslagsvis 36 milliarder kroner årlig. Verst går det ut over de små og mellomstore bedriftene som må dekke to tredjedeler av disse kostnadene, tilsvarende 22,5 milliarder årlig.

Små bedrifter er mer sårbare for korttidsfravær fordi de i mindre grad har mulighet til å omfordele arbeidsoppgaver på kort varsel eller benytte seg av vikarer. Dermed vil sykefravær for disse bedriftene i større grad føre til redusert produksjon, noe som slår rett inn på lønnsomheten.

Undersøkelsen viser at et klart flertall av bedriftene er positive til å dekke en del av langtidsfraværet i bytte mot at de må dekke en mindre del av kostnader knyttet til korttidsfravær. Bedriftsforbundet mener dette er et forslag som bør utredes.

Bedriftene selv svarer at innføring av en eller flere karensdager vil være det mest effektive virkemiddelet for å få ned korttidsfraværet. På en god andreplass kommer noe redusert lønn fra første sykedag.

Bedriftsforbundet har i mange år argumentert for forslaget om innføring av en karensdag, slik man har gjort i Sverige med gode resultater. Det er imidlertid viktig å understreke at vi ikke har låst oss til den løsningen. Det aller viktigste for oss er å løfte fram debatten. Problemet er bare at vi ikke har noen å debattere med.

På Stortinget har man for lengst innsett at det å skulle endre sykelønnsordningen koster for mye politisk kapital. De store arbeidsgiverorganisasjonene som NHO og Virke tør tilsynelatende heller ikke å ta debatten i frykt for å ødelegge det gode samarbeidsklimaet de for tiden har med LO.

Problemet er bare at verdens dyreste sykelønnsordning er ikke bærekraftig over tid og før eller senere vil vi bli innhentet av de økonomiske realitetene. Vi håper virkelig at vår rapport blir en øyeåpner for beslutningstakerne, slik at vi endelig kan få på plass en konstruktiv og god dialog som resulterer i reelle løsninger på disse utfordringene.

Det både trenger og fortjener norsk næringsliv.

Sigurde Steien
Regionsleder, Bedriftsforbundet Region Nord

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.