LESERINNLEGG: Den gryende og voksende fascismen

gule vester

Man ser ganske ofte og oftere bruk av en form av de beslektede ordene «fascisme» og «nazisme» i disse dager, om man leser eller ser på statlig sponsede medier. Ofte brukt på personer som de samme «nøytrale og objektive» mediene ikke deler verdensbilde med.

Av Reinert Skadsem, fylkesleder Selvstendighetspartiet i Oslo.

Den demokratisk valgte lederen for verdens mektigste og største demokrati, «Donald Trump» skal visstnok være både fascist og nazist, uten at det kan vises til at han deler syn eller væremåte som man forbinder med nevnte idelogier.

Følger man MSM så får man fort inntrykk av at det skjer urovekkende ting i land som blir mer nasjonalistiske og mindre åpne for fremmed immigrasjon. Som f.eks. Italia, Ungarn og Polen. Land som Sverige og Frankrike, der sistnevnte har permanent midlertidig unntakstilstand og gule vester opprør, er ting tilsynelatende ganske i orden. Land man skal se til for politisk inspirasjon, ifølge våre medier og styrende politikere.

Jeg er enig med media at vi faktisk ser en gryende framvekst av fascisme i Vesten. Men først må man se på historien og opprinnelsen til fascismen slik at vi har en definisjon hva det er, og ikke bare et stygt kallenavn for folk man ikke behersker å ha en dialog med. Samtidig bør man og ha en klar definisjon om hva som menes med Høyreside og Venstreside. Siden disse betegnelser alltid ser ut til å komme opp ved diskusjon av både fascisme og nazisme.

Fascismen som det blir gjort referanser til, er den som vi så i Italia fra 1920 årene. Det var og andre Europeiske land som hadde lignende form for bevegelse. Giovanni Gentile regnes som Fascismens far. Han jobbet for og sammen med Benito Mussolini. Han beskrev fascisme som sosialisme med nasjonal identitet. Derav kan man i praksis se på den tidligere nazismen og fascismen som den samme ting med forskjellig navn. Hovedtrekk til fascisme er: Motstander av demokrati, for statlig kontroll av det meste, motstander av frihet for individet og fri meningsytring, totalitær stat og gjerne ekspansjon på bekostning av «svakere» folk. Ikke mye ulikt de totalitære idelogiene islam og kommunisme.

Venstreside VS Høyreside. Utrykkene stammer fra den franske revolusjon da støttespillere til kongen satt på høyre side i nasjonalforsamlingen og de som ville ha revolusjon og nytt styresett satt til venstre. I dag vil uttrykkene bety mer i retning av å enten være politisk konservativ eller sosialistisk. Noe som da betyr at man vet hva venstresiden er. Men hva er høyresiden? Spesielt med tanke på at man blander inn minst 2 helt forskjellige politiske filosofiske retninger inn i høyresiden fordi de ikke tilhører venstresiden. Man har tradisjonelt tillagt de konservative å være høyresiden.

Konservatisme innebærer å opprettholde det som er. Men det er også en voksende tilhengerskare til libertarianisme som definitivt er omtrent det motsatte av sosialisme. (Libertarianere vil ha det så fritt som mulig med minimal stat og personlig ansvar) Som i så måte vil jo de logisk sett være ekstremhøyre. Men samtidig har jo disse ingen av de synspunktene som er i nærheten av å hva fascister/nazister har.

Så til min bekymring hvor jeg mener det er en voksende tendens. Til at spesielt Norge, men og resten av Vesten går mot fascistiske tilstander. Vi har et større embetsverk år for år. Dvs. staten vokser uten demokratisk kontroll. Og ikke minst er det meget trange kår for avvikende meninger innenfor embetsverket. Disse trange meningskår kommer også mer og mer inn i det private næringsliv. Skoleverket driver mer og mer på med indoktrinering av elevene med embetsverket idelogi og mindre opplæring i realkunnskap basert på den vitenskapelige metode. Her er det bare å nevne pride, klima, antirasisme, pyntet bilde av islam, feminisme etc. Stortinget, regjering og dommerstanden (som er utnevnt av de forskjellige regjeringer) lager lover og dømmer for folk for såkalte hatytringer. Egentlig ikke annet enn tankekriminalitet.

Hatytringer er et konsept som ble lansert av Stalin og banet vei for titalls millioner drap på sivile og gulag for angivelige feil tanker. Siden hva som er hat, ikke er klart definert. Så kommer vi snart der (hvis utviklingen fortsetter) at man kan bli fengslet og bøtelagt, hvis man ytrer imot det gjeldende narrativ. Det tillates fra statens side at hvis man demonstrerer for et annet syn enn embetsverkets, så kan man bli møtt av voldelige «motdemonstranter» som ikke blir straffet for sin utøvende vold. Det samme kan forventes om man stiller til valg for politikk som avviker «for mye» fra den gjeldende. Staten støtter økonomisk opp om grupperinger som jakter på folk som utrykker seg negativt om de gjeldende politiske forhold og politisk korrekte meninger.

Når disse blir identifisert, så sørges det for at disse mister jobb og dermed stilnet. VI har i dag i Norge flere og flere som ikke kan få seg jobb på grunn av at ny arbeidsgiver vil bli oppringt. Altså Norge har dissidenter og styresmaktene syns at det er helt greit. Media som får store finansielle overføringer av staten, driver med aktivisme og politikk. Og jakter på folk med uriktige meninger for å demonisere dem. 

Norges forfedre advarte oss mot utviklingen som i dag foregår.
Fra frostatinget: «med lov skal landet vårt bygges, og ikke med ulov ødes»

Er det ikke nettopp ulov som det i dag blir tillatt til å få utspille seg.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.