Kystvakten tester arktisk drone fra Andøya

Andøya Test Center

Kommende uke starter de første operasjonstestene for droneprosjektet «VTOL UAS i Arktis». Prosjektet VTOL UAS i Arktis er finansiert gjennom Utenriksdepartementets Arktis 2030 støtteordning.

Det skal gjennomføres flyvninger fra Andøya og deretter fra KV Svalbard. Operasjonsområdet vil være Andfjorden og Vågsfjorden. Der vil det bli gjennomført ulike tester hvor samspillet mellom et kystvaktfartøy og en større drone kan operere sammen. Det skal også gjennomføres felles operasjoner med droner i kombinasjon med bemannet helikopter.

– Dette er et svært spennende prosjekt som nå har kommet inn i sin første operasjonelle fase. Vi forventer å se hvordan samspillet mellom Kystvakten, droner og Sea King vil virke. Dette samspillet har aldri vært demonstrert i Norge tidligere, og vi håper dette vil vise potensialet til denne kapasiteten som ressurs for Kystvakta, forklarer prosjekteier og ordfører i Andøy, Jonni Solsvik.

Det har vært gjennomført prøveflyvninger med Camcopter S-100 etter tekniske integrasjoner av utstyr som er initiert gjennom prosjektet, med godt resultat.

– Det er blant annet satt inn en maritim bredbåndsradio fra Radionor, som vil gjøre det mulig for Camcopter å overføre store datamengder over lange distanser. Testene hos Schiebel i Østerrike viste at dette var en suksessfull integrasjon, og dette var en viktig milepæl i prosjektet, sier prosjektansvarlig og daglig leder hos Andøya Test Center, Gunnar Jan Olsen.

Schiebels Camcopter S-100 er anbudsvinner for leveranse av VTOL UAS (Vertical Take-off and Landing Unmanned Areial System) til prosjektet, og det er denne som skal testes som konsept for økt sikkerhet og beredskap i Arktis.

– Kapasiteten til denne store UAV’en er godt dokumentert, men vi ønsker nå å utfordre den med de utfordringene som vi ser innenfor sikkerhet og beredskap Arktis, nemlig store avstander, færre kommunikasjonsmuligheter og økende trafikk. Neste uke starter de første testene, fortsetter Olsen.

Testene skal utføres både fra land og fra et av Kystvaktas fartøyer i Andfjorden og Vågsfjorden.

– Prosjektet har krevd mye koordinering frem mot uke 38, men tett samarbeid med prosjektdeltakere fra Kystvakten, Hovedredningssentralen, Kystverket og Universitetet i Nordland gjør at vi nå er klare for å gjennomføre de første testene, forteller prosjektleder Børje Edvardsen fra Andøya Test Center.

Testeene
I den første av i alt to operasjonstester ønsker prosjektet å se på Camcopter sin evne til å gjennomføre søk i både hav- og landområder.

– Et viktig element i dette er å se på løsninger for overføring av sensordata fra Camcopter til søksledelsen. Camcopter kan dekke enorme avstander, og det er viktig at det som registreres på dens ferd er tilgjengelig for de som leder søket. På denne måten vil man kunne dirigere redningsressurser til aktuelle områder på en effektiv måte, avslutter Edvardsen.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.