Kvalitetsløft i skolene i Nordland

læring lærer klasse

I dag er det i overkant av 500 lærerspesialister i norsk skole. Fristen for å søke om støtte til flere lærerspesialister var rett før påske, og nå er søkertallene fra kommuner og fylkeskommuner klare. I alt er det søkt om 1161 lærerspesialister neste skoleår. Dette er en dobling av antallet fra i fjor.

– Nå blir det dobbelt så mange lærerspesialister over hele landet. Dette vil styrke undervisningen, sier Bjørn Larsen. Han sitter i dag i utdanningskomiteen for Nordland FrP i fylkestinget.

Larsen viser til dagens offentliggjorte tall over hvilke kommuner og fylkeskommuner som har fått tilskudd til lærerspesialister:

– I Nordland har vi i dag 38 lærerspesialister. Dette er kjempebra. Nå blir det i tillegg 45 flere lærerspesialister spredt rundt i fylkeskommunen vår. Blant flere kommuner som har søkt, er også min hjemkommune Vefsn, forteller han.

Hans partikollega, Kassandra Petsa, har også en hjemkommune som vil ha flere lærerspesialister, nemlig Fauske. Petsa jobber selv i skoleverket som lektor. I tillegg er hun på valg til høsten som tredjekandidat for Nordland FrP til fylkestinget.

Hun applauderer satsingen på lærerspesialister:

– Lærerspesialister er lærere som har ekstra fordypning i undervisningsfag eller i begynneropplæring. De skal ta et særlig ansvar for faglig ledelse og utvikling på skolen de jobber ved. Ordningen gir lærerne økt mulighet for faglig utvikling, og bedre utdanning for elevene. For å motivere får de i tillegg til spennende oppgaver også økt lønn. Evalueringen av de to første årene med lærerspesialister viser at både lærerne og rektorene er positive til ordningen, sier Petsa.

Hun avslutter med følgende oppfordring:

– Fremover blir det viktig at skoleeiere og rektorer sørger for at så mange som mulig av lærerspesialistene det er søkt tilskudd for, faktisk blir ansatt, og at vi lokalpolitikere tar ansvar som skoleeiere, og støtter godt opp om de nye lærerspesialistene.

Fakta om lærerspesialistordningen:

· I 2015 var antallet lærerspesialister 205. Høsten 2018 var det økt til 509. Med regjeringens nye satsing blir det nå nesten 1200 ekstra spesialister i 2019.

· I 2019 er det 126 skoleeiere som har søkt om lærerspesialistfunksjoner. Av disse er det 14 fylkeskommuner, 95 kommuner, 2 statlige videregående skoler og 15 privatskoler.

· Høsten 2019 kan skolene få lærerspesialister innenfor:

 – realfag

– norsk, med særlig vekt på lese- og skriveopplæring

– praktiske og estetiske fag (skoleeier beslutter fag)

– begynneropplæring på 1.-4.trinn

– yrkesfag (skoleeier beslutter fag)

– profesjonsfaglig digital kompetanse

– opplæring av minoritetsspråklige elever (nytt i 2019)

– engelsk og/eller 2.fremmespråk (nytt i 2019)

– veiledning (nytt i 2019)

– spesialpedagogikk (nytt i 2019)

– lærerutdanning (nytt i 2019)

· For å bli lærerspesialist må du ha minst 60 studiepoeng fordypning i fagområdet, og du må ha minst fem års erfaring som lærer. Lærere kan også få tilbud om videreutdanning for å bli lærerspesialist.

· Regjeringens mål er at det skal være 3000 lærerspesialister om fire år, og at alle skoler skal ha tilgang til en lærerspesialist i begynneropplæring.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.