Kulturrådet gir 18,4 millioner til kulturell og kreativ næring

sal konsert kino

Kulturrådet bevilger 18,4 millioner kroner til regional bransjeutvikling og næringsutvikling. I alt 57 prosjekter innen kulturell og kreativ næring får støtte til markeds- og forretningsutvikling, kompetanseheving og bransjeutvikling.

Til søknadsfristen 5. juni kom det inn 233 søknader og samlet søknadssum var 107,4 mill. kroner. Til sammen er det fordelt 8,25 mill. kroner til 30 prosjekter innen næringsutvikling, og 10,15 mill. kroner til 27 prosjekter innen regional bransjeutvikling.

– Generelt ser vi høy kvalitet på søknadene denne runden, sier seksjonsleder Bodil Børset ved kulturrådets seksjon for kreativ næring i Trondheim.

– Det kom inn gode søknader fra hele landet innenfor hele kunstfeltet, også mote, spill, design og arkitektur som var underrepresentert til forrige søknadsfrist. Det er derfor gledelig å kunne tildele midler til svært gode prosjekter i hele landet, både til nærings- og bransjeutvikling og vi gleder oss til å se hva søkerne får ut av midlene, sier Børset.

Den største tildelingen går til et prosjekt i regi av Lillehammer Museum og Norsk håndverksinstitutt som skal skape et landsdekkende bransjenettverk for tradisjonshåndverk og øke forretningskompetansen i bransjen.

-Det er svært gledelig å kunne gi kulturvern et løft i kulturminneåret med denne tildelingen på 1 250 000 kroner, sier Børset.

Dáiddadállu kunstnerkollektiv fra Finnmark, Teknopilot AS fra miljøet i Hamar Gaming Collective, Produsentkompaniet i Bergen, Filmkraft Rogaland, Just Fashion AS og No Comprendo Press er noen andre av prosjektene som har fått støtte i denne tildelingsrunden.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.