Kredinor: Økende antall saker og inkassogjeld

kredittkort

Antall saker som sendes til inkassoselskapene endte på nær 10 millioner i 2018, en økning på 16 prosent sammenlignet med året før. Inkassogjelden økte til sammenligning med 13 prosent i samme periode til 93,8 milliarder kroner.

Samtidig viser tallene at andelen som klarer å betale før saken sendes til rettslig behandling er 93,1 prosent, et like høyt nivå som tidligere.

Tall fra Kredinor, som er Norges største inkassoselskap målt i antall inkassosaker, viser en tilsvarende utvikling. Kredinor mottok totalt 2,1 millioner saker til oppfølging i 2018, hvorav 1,4 millioner av disse var rene inkassosaker og 0,7 millioner var purresaker. Fordelt på alder viser tallene fra Kredinor at både antall inkassosaker og inkassogjelden øker mest blant unge mellom 18 og 25 år og aldersgruppen 26 til 34 år.

– Utviklingen viser ingen dramatisk endring, men vi har over tid sett en større prosentvis økning blant de mellom 18-25 år enn andre aldersgrupper, både i antall saker og total inkassogjeld, sier analysesjef Magnus Solstad i Kredinor.

– Samtidig øker inkassogjelden for alderstrinnet 26 til 34 år. Det innebærer at unge og voksne under 40 år kan representere en noe større kredittrisiko enn tidligere, understreker han.

Av totalt antall saker er 36 prosent rene purresaker, dvs. 3,6 millioner saker (hvor inkassoselskapet følger opp frem til det blir inkassosak). De resterende 64 prosent er rene inkassosaker og utgjør 6,4 millioner saker (der folk ikke betaler purringen og saken går til inkasso).

– Det kan for mange bedrifter være god økonomi i å outsource purreprosessen,  det bidrar gjennomgående til mer effektive betalingsprosesser og lavere kostnader, understreker Magnus Solstad.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.