Ikke streik: Knapt flertall for bussavtale

fellesforbundet

Landets bussjåfører har nå stemt over resultatet i årets lønnsoppgjør på Bussbransjevtalen. Forhandlingsresultatet ble godkjent med knappest mulig margin.

Resultatet fra uravstemningen på Bussbransjeavtalen er klart. Enigheten mellom NHO Transport og fagforbundene er godkjent.

– Uravstemningen på Bussbransjeavtalen har samlet sett gitt et knapt ja-flertall. Ser man bare på Fellesforbundets medlemmer sier et klart flertall nei til resultatet, sier Fellesforbundets leder Jørn Eggum.

I Bussbransjeavtalen har hvert medlem sin stemme, og et samlet flertall bestemmer. Eggum ber arbeidsgiverne merke seg misnøyen blant store deler av medlemsmassen.

– Dette er et tydelig signal til arbeidsgiverne om å ta ansvar. Dersom vi ikke kommer betydelig lenger før tarifforhandlingene om halvannet år, er budskapet fra bussjåførene klokkeklart. De er villige og i stand til å streike lenge for sine krav, sier Eggum. 

Bussjåførene streiket i slutten av september, etter at det ble brudd i meklingen mellom NHO Transport og Fellesforbundet, YTF, Jernbaneforbundet og Fagforbundet. 

– Våre sjåfører har kjempet en stolt og viktig kamp for sikkerhet på veien, for å unngå ekstremt lange skift uten betaling og for å ha ei lønn å leve av, sier Jørn Eggum.

Med medlemmenes tilslutning har bussjåførene nå en ny tariffavtale. Den varer fram til tariffoppgjøret våren 2022. Det betyr at mye må gjøres på halvannet år.

– I enigheten mellom oss og NHO Transport slås det fast at vi skal jobbe sammen om flere viktige spørsmål. Vi må bruke tiden framover godt, sier Eggum og utdyper:

– Det handler om å sikre sjåførene tid til å kontrollere utstyr og buss. Det handler om å ivareta lønns og arbeidsvilkår i anbudsordninger, og det handler om å finne løsninger slik at sjåførene kan ha et liv utenom jobben. I tillegg må selvsagt arbeidsgiverne innfri sine løfter om at lønna skal ligge mer på linje med industriarbeiderne, sier forbundslederen.

Fellesforbundet forventer at NHO Transport er klar til å følge opp avtalen.

– Dette har NHO transport muligheten til å gjøre nå. Det knappe flertallet i uravstemningen gir arbeidsro fram mot neste lønnsoppgjør. Men arbeidsgiverne må stille opp når jobben nå skal gjøres. Om ikke får vi mye mer konflikt i årene som kommer, sier Eggum.

Da lønnsfesten til bussdirektørene ble kjent, skapte det sinne hos bussjåførene og hoderysting fra folk flest. Dette mener Eggum arbeidsgiverne må ta tak i.

– NHO-bedriftene må også gjennomgå egne lønninger. At lokale bussdirektører tjener millioner, samtidig som løftene til bussjåførene brytes i oppgjør etter oppgjør, det er bare ekstremt provoserende.

Bussjåførstreiken hadde stor støtte i befolkningen. Dette som streiken dessverre også rammet vanlig folk. Eggum takker for den store støtten bussjåførene har fått.

– Hele Norge har støttet denne streiken. Det er vi ekstremt stolte av.

Ansvarlige og rimelige krav lå til grunn for streiken. Det er krav allle kan skrive under på, sier Eggum.

– Folk mener bussjåførene fortjener skikkelig lønn. Folk forstår at arbeidshverdagen må være mulig å kombinere med familieliv. Og folk forventer at bussjåførene får lønn for den tiden de bruker på å kontrollere sikkerheten i bussen.

Nå som arbeidsgiverne og arbeidstakerne skal sette seg sammen for å finne løsninger på de mange problemene i bussbransjen, henger det et stort ris bak speilet.

– Om ikke arbeidsgiverne tar til fornuft, kommer en ny streik om akkurat de samme sakene, slår Jørn Eggum fast.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.