Har du nok oppbevaringsplass hjemme?

mote klær

Vi har flere ting enn før, men har boligene våre nok plass til å oppbevare dem? Byggforskserien gjør rede for kravene i TEK og hva de kan bety i praksis.

Mengden klær og utstyr i norske husholdninger har økt de siste tiårene, men i nye boliger blir det ofte avsatt mindre plass enn før til oppbevaring. Hvor mye plass bør du kunne forvente å få når du kjøper ny bolig?

Byggforskserien forteller hva minstekravet i byggteknisk forskrift (TEK17) sier og hva SINTEF Byggforsk mener er en rimelig fortolkning av kravene.

Viser behov rom for rom
Anvisningen 366.101 Bod og oppbevaringsplass i boliger går gjennom oppbevaringsbehovet rom for rom, og åpner samtidig for at oppbevaringsplassen kan omfordeles mellom rommene i en bolig.

I tillegg beskriver anvisningen forskriftskrav og gir gode råd om boder i og utenfor leiligheten – ikke bare størrelse og tilgjengelighet, men også noe om ventilasjon og brannkrav.

– Når vi snakker med folk om bolig, sier de aller fleste at de skulle ønske at de hadde mer oppbevaringsplass der de bor. Likevel ser vi at nye boliger prosjekteres med mindre og mindre plass til oppbevaring. Vi oppfordrer derfor boligkjøpere til å tenke ekstra nøye over hvor i boligen de kan oppbevare tingene sine, sier seniorrådgiver Anders Kirkhus.

Det holder ikke at et hjørne av stua er satt av til oppbevaring. Oppbevaringen må være plassert på et egnet sted i boligen og ha nødvendig betjeningsareal.

Plassering av skap
Det bør være minst 0,9 m betjeningsareal foran skap i hele skapets lengde. Dette gjelder også for kommoder, reoler og hyller. Skapets betjeningsareal er uavhengig av type dør. Betjeningsarealet kan overlappe med annet areal som passasje eller lekeareal. For å kunne trekke ut kurver og skuffer må skapdøra kunne åpnes helt. Derfor bør seksjoner med kurver eller skuffer ikke plasseres inntil en sidevegg.

Innvendig bod
De fleste trenger plass til å lagre ekstra møbler, verktøy og liknende. I tillegg trengs det plass til oppbevaring av dyner, soveposer, kofferter og klær som brukes sjelden eller bare til enkelte årstider.

TEK17 stiller funksjonskrav til oppbevaring, men har ikke krav om innvendig bod. SINTEF Byggforsk anbefaler likevel at boenheter har innvendig bod eller store skap for tørr og frostfri oppbevaring av gjenstander og utstyr som midlertidig ikke brukes.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.