Godt resultat for Avinor i 2018

avinor

Med sikker og stabil drift, økte inntekter og reduserte kostnader har Avinor levert et godt resultat både i fjorårets siste kvartal og for året som helhet. Driftsinntektene endte på 11,7 milliarder kroner, og resultatet etter skatt ble på om lag én milliard.

– Det er gledelig å se at de nye utvidede terminalene i Bergen og Oslo fungerer som planlagt. Tilbudet til de reisende har blitt enda bedre, og utvidelsene gir et godt grunnlag for å håndtere framtidig kapasitetsbehov. Med lavere investeringsnivå og økte inntekter er konsernets finansielle soliditet styrket. Ikke minst er det gledelig at vi har lyktes med å holde lufthavnavgiftene til flyselskapene på et konkurransedyktig og lavere nivå enn tidligere, sier konsernsjef Dag Falk-Petersen.

Les også:  Foreslår nye regler for økt åpenhet om og deltakelse fra utenlandske aksjeeiere

Et godt fjerde kvartal
Avinor hadde et resultat etter skatt på 208 millioner kroner sammenliknet med 115 millioner kroner i fjerde kvartal året før. Driftsinntektene utgjorde 2 911 millioner kroner sammenliknet med 2 814 millioner kroner i tilsvarende periode i 2017, det vil si en økning på 3,4 prosent.

Hovedforklaringen til økningen er salgs- og leieinntekter innen lufthavnvirksomheten der både trafikkvekst og inntekt per passasjer bidro positivt. Samlede driftskostnader i fjerde kvartal utgjorde 1 952 millioner kroner sammenliknet med 2 016 millioner kroner i tilvarende periode i 2017, det vil si en reduksjon på 3,2 prosent.

Les også:  Avinor satser stort på autonome brøytebiler – Inngår kontrakt verdt opptil 400 millioner

– Vi er tilfreds med økte inntekter og reduserte kostnader. Arbeidet med å redusere kostnadene for selskapet og våre kunder fortsetter i årene som kommer, sier konsernsjefen.

Doblet resultatet 
For året samlet, hadde konsernet et resultat etter skatt på 1 095 millioner kroner sammenliknet med 499 millioner kroner i 2017. Den positive endringen skyldtes god inntektsvekst, reduserte underliggende driftskostnader, samt høye engangskostnader i 2017.

Les også:  VIDEO: Slik er nye Nissan Ariya

Driftsinntekter i 2018 endte på 11 720 millioner kroner sammenliknet med 11 526 i tilsvarende periode i 2017. Lufthavnvirksomheten hadde god inntektsvekst drevet av økt trafikkvolum og økte salgs- og leieinntekter per passasjer. Trafikkinntektene har en moderat vekst på 1,3 prosent (minus 1,5 prosent per passasjer) og reflekterer Avinors kontinuerlige fokus på å holde luftfartsavgiftene på et konkurransedyktig nivå.

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.