Et sterkt resultat i et tøft år

felleskjøpet

Felleskjøpet Agri leverte i 2018 et sterkt resultat på tross av et svært utfordrende år hvor landbruket ble hardt rammet av tørke. Konsernet har rekordomsetning, og flere forretningsområder viser god fremgang.

Konsernet Felleskjøpet Agri leverte en rekordomsetning på 16 milliarder kroner i 2018, opp fra 15,5 milliarder i 2017. Konsernets driftsresultat endte på 387,6 millioner kroner, med et resultat før skatt på 411,4 millioner kroner. Resultat før skatt er på nivå med 2016 som var et godt år for Felleskjøpet Agri.

Sommerens ekstreme tørke i store deler av landet har påvirket en hel næring, og dette preger derfor også flere av Felleskjøpets virksomhetsområder. Felleskjøpet har gjennom 2018 tatt flere betydelige løft som følge av tørken, og slik sikret at mange bønder har kommet seg gjennom høsten og vinteren 2019. Tidenes største import av grovfôr til Norge og en halmgaranti til en samlet verdi på 170 millioner, er tiltak som har krevd mye. Effektene av vekstsesongen i 2018 forventes å prege konsernets økonomiske resultater også første halvår 2019.

– Samtidig som vi har kjempet for å opprettholde norsk matproduksjon har vi i et vanskelig år lykkes med å utvikle våre hovedområder mot landbruket. Vi øker våre markedsandeler både for driftsmidler, maskiner og utstyr i 2018. For første gang er det produsert over 1 million tonn kraftfôr, og vi har økt gjødselomsetningen til over 309 000 tonn. Økningene henger både sammen med tørken i flere deler av landet og markedsandelutviklingen. Maskindivisjonen viser solid fremgang i 2018 med en økning i omsetning på 8 prosent. John Deere er tilbake på traktortronen i Norge og det ble solgt 200 flere traktorer i løpet av 2018 enn i året før, noe som gir en markedsandel på 26,6 prosent, sier John Arne Ulvan, konsernsjef i Felleskjøpet.

– Kornvolumene mottatt ved våre anlegg er kraftig redusert grunnet tørken, og det har bidratt til å svekke de økonomiske resultatene for korn- og kraftfôrområdet vårt. Effektene av dette vil vi ha med oss også inn i 2019, sier han videre.

Felleskjøpet bidrar og skal bidra sterkt til lønnsomheten i bondens drift. For å sikre fremtidens løsninger på norske gårder har Felleskjøpet fortsatt å investere i teknologisk utvikling den senere tiden.

– Den norske bonden er allerede digital på mange områder, men nye investeringer for fremtidig produksjon i landbruket er avgjørende for hele næringen. Felleskjøpet har i løpet av 2018 gjort flere store løft på dette området med etableringen av teknologiselskapet Mimiro sammen TINE, og vi har kjøpt oss inn i svenske Datavãxt som leverer presisjonsteknologi til bruk på jordet, sier Ulvan.

Retail i hele Norden opplevde nedgang totalt sett i 2018. Felleskjøpet er påvirket av denne nedgangen, noe som også har sammenheng med tørken gjennom sommeren. Felleskjøpet har fortsatt sin satsing på hagesenter ved flere butikker i 2018, noe som har gitt resultater. Også Cernova, som eier Norgesmøllene og Mesterbakeren, fortsetter sin fremgang gjennom året.

– Etableringen av hagesentre har tilført butikkdriften vår en viktig dimensjon. Med 
80 prosent norske planter og høy troverdighet på jord, planter og dyrking har dette gitt en trafikkøkning på 10 prosent i de butikkene hvor vi har etablert hagesentre. Retail har samlet en økning i kundestrøm på 3%. Utviklingen i Cernova fortsetter. Både Norgesmøllene og Mesterbakeren løfter seg på grunn av effektiviseringer og god underliggende drift. Eierposten i Moelven bidrar også positivt i konsernregnskapet, sier Ulvan.

Felleskjøpets egenkapitalandel er ved utgangen av 2018 på 36,0 prosent og har hatt kontinuerlig vekst de siste årene. Avkastningen på egenkapitalen ligger over strategisk målsetning.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.