FORUT til FNs medlemsland: – Barn og ungdom først!

deprimert

Beskyttelse av barn og unge må alltid være det viktigste hensynet å ta i narkotikapolitikken. Dette var det klare budskapet FORUT framførte for FNs medlemsland da Dag Endal holdt innlegg i FNs narkotikakommisjon i Wien.

Hele denne uka har FNs mer enn 190 medlemsland vært samlet i Wien i Østerrike til det årlige hovedmøtet i FNs narkotikakommisjon, CND. Dette er organet i FN som bestemmer hva medlemslandene skal ha av felles standpunkter i narkotikapolitiske spørsmål.

FORUT var en av de få frivillige organisasjonene som snakket i plenumssalen da medlemslandene torsdag diskuterte hvordan de skal følge opp erklæringen fra UNGASS-konferansen i 2016.

FORUTs budskap ble presentert av Dag Endal under overskriften Children and youth first.

– Når narkotikapolitikken skal utformes er det mange hensyn å ta og mange oppgaver som må gjøres. Men vår appell er at politikken alltid må ha barn og ungdoms trygghet og velferd som overordnet mål. Å forebygge narkotikabruk blant ungdom er den mest lønnsomme investeringen man kan gjøre, sa Endal i sitt innlegg.

FORUT snakket ikke denne gangen bare på vegne av egen organisasjon og nettverket av partnere i Asia og Afrika. FORUT representerte også den globale alliansen Drug Policy Futures som består av mange hundre organisasjoner fra hele verden. 

Dette nettverket som FORUT koordinerer, har i år samlet seg om budskapet «barn og ungdom først». Dette har blitt presentert og gjentatt i mange ulike former; en stor utstilling, løpeseddel, en fyldig fagrapport, en serie seminarer og mange samtaler med regjeringsrepresentanter.

Drug Policy Futures har valgt ut fem satsingsområder som medlemslandene i FN har blitt utfordret til å prioritere, nettopp for å sette hensynet til de unge først: Holde antall brukere lavest mulig, engasjere lokalsamfunnene til innsats mot narkotika, skolenes innsats, programmer for å støtte og lære opp foreldre, og systemer for å kartlegge og hjelpe barn som trenger ekstra hjelp.

FORUT viste i sitt innlegg til at tidsrommet fra ministermøtet i 2019 og fram til 2029 er blitt kalt for «tiåret for praktisk handling». 

– Dette er også vårt håp. Nå må gode intensjoner og erklæringer fra internasjonale konferanser bli til praktisk handling i lokalsamfunn verden over. Vi tilbyr vårt engasjement og vår erfaring som bidrag til virkeliggjøring av en narkotikapolitikk som setter barn og unge i sentrum, sa Dag Endal fra FORUT og Drug Policy Futures.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.