FN-toppmøte om mat og matsikkerhet planlegges i 2021

matbutikk

Under dagens markering av Verdens Matdag for 2019 i FAO (FNs organisasjon for ernæring og landbruk), meddelte FNs generalsekretær Antonio Guterres at FN planlegger å invitere til et toppmøte om mat og matsikkerhet i 2021.

Toppmøtet blir et resultat av at sult og underernæring igjen øker globalt etter flere år med markert tilbakegang. Mer enn 820 millioner mennesker og til sammen 11 prosent av verdens befolkning er i dag rammet av sult. Økningen av sultne og underernærte mennesker er størst i Afrika. Konflikt, klimaendringer og økonomisk stagnasjon og tilbakegang er viktige årsaker til den negative utviklingen.

 Matsikkerhet – en felles forpliktelse
– Dette er nedslående tall. Verdens land må nå gå sammen om et krafttak for å utrydde sult i verden, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad. Jeg støtter derfor FNs initiativ om et toppmøte for å snu den negative utviklingen. Matsikkerhet er en felles forpliktelse for hele verdenssamfunnet, der Norge må ta ansvar, sier Bollestad.

 Regjeringen har allerede startet arbeidet og la i juni fram handlingsplanen «Mat, mennesker og miljø», som er signert av 7 statsråder. Handlingsplanen innebærer en styrking av norsk innsats for økt bærekraftig matproduksjon, god ernæring og jobb- og verdiskaping i u-land.

– Regjeringens handlingsplan kommer i rett tid. Norge vil gjennom planen støtte opp om den globale dugnaden FN i dag har tatt initiativ gjennom det planlagte toppmøtet. For regjeringen vil dette arbeidet ha høy prioritet framover, sier Bollestad.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.