Fagforbundet: – Ta tilbake luftambulansen!

helikopter

Fagforbundet reagerer på kaoset som har oppstått i forbindelse med anbudsutsettelsen av luftambulansetjenesten.

Lederen i Fagforbundet går nå ut og med en advarsel om at dette særlig rammer Nord-Norge og folk som bor i distriktene.

– Folk som er avhengige av luftambulansen har en reell frykt for liv og helse som følge av de akutte problemene tjenesten, sier forbundsleder Mette Nord.

– Vi ser nå tydelig at luftambulansetjenesten ikke egner seg for anbud. Dette er å spille hasard med folks liv og helse, sier Nord. Fagforbundet har over 360.000 medlemmer over hele landet. I overkant av 20.000 av forbundets medlemmer jobber for de regionale helseforetakene, som blant annet har ansvar for akutthelsetjenesten.

Stiller seg bak kritikken
Fagforbundet stiller seg bak kritikken som Norsk Flygerforbund har reist, og som er forsterket av leger og helsepersonell. Nå krever Mette Nord at helseministeren lytter og handler.

– Fagforbundet krever at anbudsprosessen stanses for å trygge folks liv og helse. Dagens tilbud må videreføres til man har funnet en langsiktig løsning. Dette må enten skje i egenregi, eller gjennom en utvidet egenregi med en ideell virksomhet. Det offentlige må ta tilbake kontrollen over driften av luftambulansen, sier Nord. Hun understreker at tjenesten er avhengig av ansattes kompetanse også om lokale forhold. Dette bygges opp over tid, ikke gjennom kortvarige anbudsperioder.

Forbundslederen mener at det har vært en dårlig anbudsprosess med et dårlig resultat. Et minstekrav på kort sikt er at det gjennomføres en virksomhetsoverdragelse. Det vil sikre kontinuitet i bemanningen, til beste for lokalbefolkninga. Samtidig vil det sikre lønns- og arbeidsvilkåra til piloter og annet personell.

Liv og helse
I spørsmål som er så viktige for folks liv og helse, er det avgjørende at det offentlige har kontroll over tjenesten. Luftambulansen må drives av det offentlige selv, eller gjennom et langsiktig samarbeid med ideelle organisasjoner.

Mette Nord sier at helseminister Bent Høie har vist manglende evne til å få kontroll på den alvorlige situasjonen. Hun frykter også at han har gjort markedsstyringen av helsevesenet til et prestisjeprosjekt.

– Vi ber nå de rødgrønne partiene gå sammen om at det offentlige skal ta tilbake driften av luftambulansetjenesten, sier Mette Nord, som viser til Fagforbundets støtte til og samarbeid med Ap, SV og Sp.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.