Færre nyutdannet politi får jobb

politihøgskolen

Nyutdannet politi fra de to siste årskullene ved Politihøgskolen får ikke jobb i samme takt som tidligere år. Det viser tall fra Politidirektoratet for tredje kvartal 2019.

For kullet som gikk ut med vitnemål i 2018 er nå 8 av 10 i jobb, det er en tilbakegang på ca 8 prosent fra forrige måling 30. juni. 2019-kullet hadde 47,5 prosent i jobb en uke etter at skoleåret var ferdig, mens det nå er knappe 29 prosent som er i jobb, tre måneder senere. Det betyr nok at færre vikariater har blitt forlenget, eller avløst av andre stillinger. Noen flere må nå altså vente på jobb i etaten.

Det er har vært – og er – en erkjent stram økonomi i politidistriktene. Dette påvirker også takten i ansettelser, knyttet til naturlig avgang og realisering av tilskudd til nye stillinger, som ofte har blitt gjort mot slutten av året. 

Politiutdanning med store kull har historisk sett gitt jobb, etter hvert. 9 av 10 har vært i jobb ett år etter endt utdanning. Andelen i fast jobb har utviklet seg noe saktere, men også her har årskullene etter et par-tre år i all hovedsak vært fast ansatt. 

Et eksempel er 2016-kullet, hvor 95 prosent er i jobb, og samme andel er i fast jobb, i den siste oversikten fra direktoratet. Dette var også et kull hvor ansettelsene stoppet opp på høsten.

Det positive for de to siste kullene er en økning av andelen i fast jobb. Her er tallene nær 65 prosent for 2018 kullet, en økning på 12 prosent fra i sommer. Det tilsvarer over 40 personer. 9 prosent av 2019 kullet er i fast arbeid, det er i hvert fall en start, det var ingen som hadde dette ved forrige måling i kullet som gikk ut i juni i år. 

– Tallene viser at nyutdannede får jobb etter endt politiutdannelse, men at det kan ta tid å få fast ansettelse, sier HR-direktør i Politidirektoratet Karin Aslaksen.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.