Caritas: – Positive matsikkerhetsløfter

caritas norge

Caritas Norge er glade for at regjeringen nå lover å sette matsikkerhet høyere på bistandsagendaen, slik organisasjonen lenge har ønsket.

I Granavolden-plattformen peker regjeringen på viktigheten av å øke tilskuddene til klimatilpasset landbruk i bistandsbudsjettet, og lover å trappe opp bistanden til matsikkerhetsarbeid de neste årene. Dette er en utvikling Caritas mener gir grunn til optimisme.

– Klimaendringene er en av de viktigste årsakene til at seks millioner flere sultet i fjor, sammenlignet med året før. Derfor er det å sørge for at jordbruket tilpasses til et endret klima avgjørende for å nå målet om å utrydde sult innen 2030. For å nå det målet må vi se en kraftig opptrapping av midlene som går til klimatilpasset jordbruk i forhold til i dag, sier generalsekretær i Caritas Norge, Martha Rubiano Skretteberg.

Matsikkerhet gir utvikling
Hun understreker også at det å sørge for matsikkerhet er avgjørende for utvikling i noen av verdens fattigste land.

– Omtrent halvparten av de som rammes av sult i dag er barn. Den sulten som rammer barn får konsekvenser på sikt, fordi den ofte rammer framtidig helse, utdanning og yrkesdeltakelse. Uten at alle familier får matsikkerhet kan ikke noen av verdens fattigste land oppleve utvikling.

Fornøyde med prioritering av de fattigste
Caritas Norge har tidligere engasjert seg sterkt i kampen for at regjeringen bør prioritere bistand til småbrukere i de aller fattigste landene. Dette fordi investeringer i landbruket er mer enn dobbelt så effektivt som investeringer i andre sektorer for å bekjempe fattigdom.

– Derfor er det positivt at regjeringen nå vil prioritere også glemte konflikter i noen av verdens fattigste land, sier Skretteberg.

Samtidig sier Caritas Norge seg fornøyd med at regjeringen følger opp det som lenge har vært et ønske for organisasjonen, nemlig at bistand og nødhjelp skal ses mer i sammenheng.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.