Budsjettavtalen mellom regjeringen og KrF i havn

color hybrid

I budsjettavtalen mellom KrF og regjeringen om statsbudsjettet for 2019 videreføres dagens innretning med full refusjon for alle tilskuddsberettigede om bord på norske utenriksferger. For Color Line gjelder det alle seks skip mellom Norge, Sverige, Danmark og Tyskland som er registrert i Norsk Ordinært Register, NOR.

I budsjettavtalen mellom regjeringen og KrF fremgår det at det er inndekning for dagens tilskuddsordning for sysselsetting av sjøfolk i Norsk Ordinært Register, NOR. I budsjettavtalen for 2019 heter det også at forskriftendringen som berører Color Line avvises.

For Color Line innebærer budsjettavtalen at samtlige passasjerskip i 2019 forblir i NOR som i dag.

Den norske tilskuddsordningen for sjøfolk har siden den ble vedtatt i Stortinget i 2002 vist seg uforutsigbar med årlige diskusjoner og endringer i forbindelse med statsbudsjettet.

– Med dagens budsjettavtale forventer Color Line at tilskuddsordningen som er vedtatt for 2019 blir stabil over tid, sier konsernsjef Trond Kleivdal.

Color Line er i dag det eneste rederiet i den internasjonale passasjer- og godstransporten mellom Norge og utlandet med norsk eierskap, norsk hovedkontor og skip under norsk flagg.

Color Line har under bygging verdens største plug-in hybrid skip ved Ulstein verft med oppstart sommeren 2019. Skipet vil bli bygget til norsk flagg og bli registrert i Norsk Ordinært Skipsregister, NOR. For å bidra til ambisjonen om mer frakt sjøveien har selskapet kjøpt et ro-ro fraktskip som settes i trafikk mellom Oslo og Kiel fra begynnelsen av januar. Skipet vil bli registrert til Norsk Internasjonalt Skipsregister, NIS.

– Forutsigbare og internasjonalt konkurransedyktige rammevilkår muliggjør også fremtidige investeringer fra et norsk ståsted i nye skip og innovative, miljøvennlige løsninger, sier konsernsjef Trond Kleivdal.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.