Statsbudsjett for 2019 – Et steg i riktig retning

nho

I skissen til avtale om statsbudsjett for 2019 går regjeringspartiene og Kristelig Folkeparti inn for å fjerne 350-kronersgrensen for moms- og avgiftsfri netthandel, men velger å videreføre det høye avgiftsnivået for alkoholfri drikke, som de fire partiene avtalte i budsjettforliket for 2018.

– Det er bra at de fire partiene fjerner subsidieringen av netthandel fra utlandet, noe NHO og Grensehandelsalliansen har argumentert for lenge, sier administrerende direktør i NHO Mat og Drikke, Petter Haas Brubakk.

Samtidig er det skuffende at de fire partiene nøyer seg med en halvgjort ryddejobb etter fjorårets avgiftssjokk. Regjeringspartiene og KrF legger opp til fortsatt vekst i grensehandelen, svekker verdiskapingen og gjør dessverre arbeidsplassene i drikkevarebedriftene mindre trygge, sier administrerende direktør i NHO Mat og Drikke Petter Haas Brubakk, som mener avgiftspolitikken virker tilfeldig og uforutsigbar.

Han legger til at skaden for de omfattede bedriftene øker for hver dag avgiftsøkningen opprettholdes.

Avvikler 350-kronersgrensen for avgiftsfri netthandel
– Å fjerne 350-kronersgrensen for moms- og avgiftsfri netthandel, er et viktig skritt i riktig retning men det løser ikke hovedproblemet, sier Brubakk.

En stadig økende fysisk grensehandel, drevet av det norske avgiftsnivået, svekker konkurransekraften i norsk mat- og drikkenæring. Grensehandelen økte med hele 9,1 prosent fra 2016 til 2017, og i løpet av fjoråret la norske forbrukere igjen hele 15,1 milliarder kroner utenfor landets grenser.

– Avviklingen av 350-kronersgrensen vil bremse den nettbaserte grensehandelen, men vil ikke gi noen effekt på den fysiske grensehandelen. Det er det kun en reduksjon i det høye avgiftsnivået i Norge som kan løse. Derfor burde også økningen i avgiften på alkoholfrie drikkevarer vært reversert, særlig når alt tyder på at avgiften gir staten mindre inntekter enn forutsatt, sier Brubakk.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.