Blindeforbundet vil ha forbud mot fyrverkeri til privatpersoner

nyttårsaften

De siste ti årene har flere enn 100 personer fått øyeskade på grunn av fyrverkeri. Til tross for tiltak med økt fokus på bruk av vernebriller, forekommer det fortsatt mange skader.

– I en undersøkelse Ipsos gjennomførte for Blindeforbundet i 2020, kom det fram at én av fem ikke brukte vernebriller ved oppskyting av fyrverkeri de to siste årene, forteller Terje André Olsen, fylkesleder i Norges Blindeforbund.

Menn er overrepresentert blant dem som skades av fyrverkeri. I perioden 2009-2021 er 65 prosent av de skadde menn, 20 prosent er kvinner og i 15 prosent av tilfellene er ikke kjønn oppgitt. Det er flest unge som skades av fyrverkeri.

Ifølge Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) er det flest unge menn som skades av fyrverkeri. 17-åringer er den gruppen som er høyest representert blant de skadde, men det er også barn helt ned i ettårsalderen som har blitt skadet av fyrverkeri de siste fem årene.

DSB registrerte 12 øyeskader etter nyttårsaften 2021/2022. Fire fikk så alvorlige skader at det er forventet at de vil oppleve betydelig synsreduksjon. Ingen av personene benyttet beskyttelsesbriller på det tidspunktet de ble skadet.

Året før meldte Norsk brannvernforening om 15 personer med øyeskader i forbindelse med oppskyting av fyrverkeri på nyttårsaften. Fire av skadetilfellene ble karakterisert som alvorlige.

Det er altså en ørliten nedgang totalt, men antall alvorlige øyeskader står på stedet hvil.

Det finnes en enkel og rimelig oppskrift som hindrer øyeskader, nemlig vernebriller.

– Det er urovekkende at vi ikke ser noen nedgang i antall alvorlige øyeskader. Årlig kjøres det opplysningskampanjer om å beskytte øynene ved oppskyting av raketter, sier Terje André Olsen.

Det er ikke bare synet det går ut over. I fjor ble det rapportert om 50 personskader i forbindelse med fyrverkeri nyttårsaften. Skadene har ulik alvorlighetsgrad, og er på fingre, ansikt, hørsel og andre kroppsdeler. De siste fem årene har det i snitt blitt rapportert om 45 personskader hvert år.

I undersøkelsen gjennomført av Ipsos sier 44 prosent av befolkningen at de mener det bør være forbud mot salg av fyrverkeri til private.

Hver fjerde spurte mener at reglene bør strammes inn, og det er under 30 prosent som mener reglene for salg av fyrverkeri til private skal være som de er i dag. I gruppen over 60 år sier hele tre av fem at fyrverkeri ikke bør selges til private.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.