Bedre innemiljø i svanemerkede barnehager

leker barn

En svensk studie viser at svanemerkede barnehager har et sunnere innemiljø. Dette er den første vitenskapelige studien som viser at Svanemerkets krav er et godt bidrag til å bygge et samfunn som både er klimasmart og giftfritt.

De kjemikaliene som ble undersøkt i studien er klassifisert som helsefarlige på ulike måter, for eksempel er de allergifremkallende, kreftfremkallende og hormonforstyrrende. Det viste seg at innholdet av for eksempel flyktige, organiske forbindelser (VOC), organofosfater (OPFR) og brommerte flammehemmere var lavere i de miljømerkede barnehagene. 

– Studien viser at bevisste valg i byggeprosessen kan redusere at folk blir utsatt for unødvendig eksponering for farlige kjemikalien. Eksponeringen av kjemikalier kan reduseres allerede fra begynnelsen når nye barnehager bygges, sier Josefin Persson, tidligere forsker ved Örebro universitet. 

Hun har undersøkt luften i tre barnehager som er bygget som lavenergihus. I lavenergihus tetter man ofte vegger, vinduer og dører med plast for å oppnå lavere energiforbruk. Hvordan påvirker disse klimasmarte, men veldig tette byggene innemiljøet og helsen til barnehagebarn? 

To av de tre barnehagene som var lavenergihus var miljømerkede barnehager (Svanemerket og Miljöbyggnad Silver, som er en svensk sertifisering.) Resultatet har blitt sammenlignet med en barnehage som også var lavenergihus, men som ikke var miljømerket. Målingene viste at innholdet av skadelige kjemikalier var lavere i de barnehagene som var miljømerkede – og med andre ord som var bygget av miljømerkede byggematerialer.

Det er ganske nytt av man kan bygge svanemerkede barnehager og skoler, og denne studien er det første vitenskapelige på området. 

– Studien er en kvittering på at Svanemerket stiller riktige krav. Den sender også et viktig signal til bestillerne av slike bygg. Hvis byggevirksomheten skal bli mer bærekraftig er det viktig å se helhetlig på det: Vi kan ikke bare fokusere på å spare energi, men må også ta ansvar for et giftfritt miljø, sier Anita Winsnes, direktør i Miljømerking Norge. 

Svanemerkets krav strammes jevnlig inn. Et svanemerket bygg er vurdert ut fra et helhetsperspektiv: Lavt energiforbruk, kontrollert byggeprosess, god ventilasjon og godt innslipp av dagslys i tillegg til strenge krav til byggematerialene. Miljømerkede byggematerialer er blant de minst miljøbelastende på markedet og oppfyller strenge krav til helse- og miljøskadelige stoffer.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.