861 stipend til den frie og uavhengige kunsten

malerier

Nå er det klart hvilke kunstnere som får stipender fra Statens kunstnerstipend i 2019. – Årets tildelinger står i ytringsmangfoldets navn, sier utvalgsleder Trude Gomnæs Ugelstad.

Utvalget for statens stipend og garantiinntekter har tildelt 861 stipend til kunstnere over hele landet.

Kunstnerstipendene betyr at enkeltkunstnere får mulighet til å fordype seg i sitt kunstneriske arbeid med utgangspunkt i prosjekter de selv definerer. Kunstnere fra mange kunstfelt får en arbeidssituasjon som gir rom for å utforske og utvikle et bredt spekter av kunstneriske uttrykksformer fra vidt forskjellige utgangspunkter, sier Trude Gomnæs Ugelstad.

– Med årets tildelinger ønsker utvalget å minne om at Statens kunstnerstipend bidrar til et mangfold av kunstneriske ytringer. Stipendordningene bidrar til kunst som ellers ikke ville blitt skapt og til å bygge et bredt spekter av kunstnerskap, sier Gomnæs Ugelstad.

 I regjeringens kulturmelding Kulturens Kraft, Kulturpolitikk for framtida, understrekes det at ett av flere mål er et fritt og uavhengig kulturliv som skaper kunst- og kulturuttrykk av ypperste kvalitet: «For at et slikt mål skal nås, må musikere, komponister, scenekunstnere, visuelle kunstnere og skribenter gis gode arbeidsbetingelser slik at de kan utvikle og realisere kunstnerskapene og ideene sine. Det må alltid være plass til kunst og kunstnerskap som innbefatter risiko og som utfordrer publikum. Kunsten som skapes, må forstås som frie ytringer, og som grunnleggende i et demokrati.»

– Statens kunstnerstipender skal, gjennom direkte tilskudd fra staten, bidra til et mangfoldig og nyskapende kunstliv. Dette formålet er viktig både i seg selv og for å sikre kunstnernes bidrag til samfunnsutviklingen, sier utvalgslederen.

En stor andel av søknadene kommer fra Oslo (3889), med Hordaland (868) og Akershus (766) på 2. og 3. plass. Tildelingsprosenten alle søknader sett under ett er 10,1 %. – Det er kunstnerisk kvalitet og aktivitet som er kriteriene for tildeling. Men utvalget følger med blant annet geografisk spredning. Tildelingene speiler i stor grad bostedene til norske kunstnere.

Selv om en stor andel av kunstnere bor i Oslo-området og i Hordaland, ønsker kunstnerne selv å møte publikum over hele landet, så effekten av stipendene kommer derfor hele landet til gode, understreker Gomnæs Ugelstad.

Kunstnerstipendene bidrar til at publikum får tilgang til kunstopplevelser som ellers ikke ville vært tilgjengelige. Det er gjennom publikums opplevelser av mangfoldig kunst at kunsten realiserer sitt bidrag til ytringskultur og demokrati.

8 521 søknader har blitt behandlet i 23 ulike stipendkomiteer i årets søknadsrunde.

– Det er en grundig og arbeidsintensiv prosess når stipendene skal fordeles. Utvalget har stor respekt for det solide arbeidet som er gjort i de ulike stipendkomiteene.

Over 120 representanter i de 23 komiteene må gjøre tøffe prioriteringer og svært mange kvalifiserte søkere får avslag. Utvalget har også ved årets budsjettsøknad til Kulturdepartementet meldt inn behovet for flere stipendhjemler og vil fortsette arbeidet for dette. Dersom vi skal følge opp Kulturmeldingens mål om å sikre kunst av ypperste kvalitet er en styrking av stipender til kunstnerne det mest effektive tiltaket, sier Gomnæs Ugelstad.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.