1 av 4 snøscooterkjørere kjører ulovlig!

snøscooter

Nesten hver fjerde snøscooterkjører kjører der det ikke er lov, viser en rapport. Tallene kommer fra en undersøkelse fra Transportøkonomisk Institutt, som har kartlagt holdninger og adferd blant rundt 4500 snøscootereiere. Av disse er 93 prosent menn.

Ulovlig kjøring i naturen er en trussel mot det friluftslivet mange i Norge er så glad i, mener Norsk Friluftsliv.

– Dette er en adferd vi ikke kan godta, mener Norsk Friluftsliv.

Rapporten viser at det spesielt er de unge scooterkjørerne som kjører på steder der det ikke er lov. Blant de under 25 svarer over halvparten at de gjør dette.

Norsk Friluftsliv, som er paraplyorganisasjonen for 16 norske friluftslivsorganisasjoner, med rundt 950 000 medlemskap, mener dette er svært bekymringsverdig.

– Det at så stort antall snøscooterkjørere oppgir at de bare tar seg til rette er ikke greit. Det er aldri slik at noen lover er «veiledende» og andre absolutte. Når nesten hver fjerde scootereier selv rapporterer at de kjører ulovlig, er dette en adferd og noen holdninger regjeringen ikke kan godta, sier Siri Meland, fagsjef samfunnskontakt i Norsk Friluftsliv.

En tidligere undersøkelse har vist at hele 81 prosent av befolkningen ønsker bedre kontroll av snøscootere og annen motorisert ferdsel i naturen.

– En viktig forutsetning for friluftslivet i Norge er å kunne nyte naturen i fred og ro, uten å måtte bekymre seg for ulykker, eksos og støy på grunn av at folk kjører ulovlig. Dessverre bidrar dette til å øke konfliktnivået mellom ulike brukergrupper i naturen, noe som truer det friluftslivet som mange i Norge er så glade i, sier Meland.

ØKOKRIM foreslo i 2015 å heve strafferammen i motorferdselloven fra dagens nivå med kun bøtestraff til en strafferamme med fengsel inntil to år ved grove overtredelser.

Også Norsk Friluftsliv er positive til å øke strafferammen for ulovlig kjøring.

– En slik heving vil være et klart signal om at brudd på motorferdselloven ikke aksepteres, og det vil kunne ha en allmennpreventiv effekt, avslutter Meland.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.