0–24-samarbeidet vinner Bedre stat-prisen 2019

Direktoratet for økonomistyring

0–24-samarbeidet vinner Bedre stat-prisen 2019 for bedre samordning på tvers. Samarbeidet skal gi utsatte barn og unge et mer helhetlig og tilpasset hjelpetilbud.

– Utsatte barn og unge er en sårbar gruppe. Samtidig utgjør de en fremtidig ressurs for samfunnet vårt. Når vi lykkes med å samordne oss på tvers, blir hjelpetilbudet bedre og vi øker muligheten for at flere fullfører skolen, deltar i samfunnslivet og får en varig tilknytning til arbeidslivet, sier finansminister Siv Jensen (Frp)

– Hvis vi greier vi å øke andelen som fullfører i videregående opplæring fra 70 til 80 prosent, vil det alene redusere samfunnets kostnader med om lag 5,4 milliarder kroner for hvert årskull, sa finansministeren da hun delte ut prisen til Utdanningsdirektoratet, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, Helsedirektoratet, Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet og Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Iherdig innsats – stor utfordring
Kilden til mange av utfordringene med å samordne kommunale tjenester finner vi på statlig nivå. Bedre samordning er helt nødvendig hvis offentlig sektor skal lykkes med å skape mer effektive, brukerorienterte og helhetlige tjenester.

– Bedre samordning er helt nødvendig hvis offentlig sektor skal lykkes med å skape gode tjenester med effektiv ressursbruk. I år har juryen derfor valgt å hedre et initiativ for samordning på tvers av  sektorgrenser og forvaltningsnivåer, sier Hilde Singsaas, som er direktør for Direktoratet for økonomistyring og leder av juryen.

I juryen sitter også Kristin Clemet, Eva Hildrum, Svein Kristensen og Tom Colbjørnsen.

Pris for god styring
Bedre stat-prisen blir delt ut hvert år under Styringskonferansen som Direktoratet for økonomistyring arrangerer. Konferansen er den største fagkonferansen for styring i staten, og har som mål å inspirere og motivere til god styring i statlige virksomheter.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.