Uforståelig YS-streik i Felleskjøpet

kalkulator

Streiken vil ramme Felleskjøpets virksomhet over hele Norge. Blant annet vil flere butikker, salgsapparat, logistikk og fabrikken på Kambo bli berørt.

– Det er uforståelig at et lønnsoppgjør som ble akseptert av alle de andre fagforeningene i Felleskjøpet ikke er godt nok for Negotia/YS. De velger isteden å ta sine medlemmer ut i en streik som vil ramme både Felleskjøpet og kundene kraftig, sier administrerende direktør Anne-Kari Bratten i Spekter.

Det er oppnådd enighet med samtlige andre fagforeninger gjennom ordinære forhandlinger, med et resultat som er i tråd med normen fra frontfaget.

– Negotia/YS, som representerer i underkant av 20 prosent av de ansatte, fremmet i forhandlingene et overraskende høyt lønnskrav på rundt 12 prosent, noe som er nesten fire ganger så høyt som det andre arbeidstakere i Norge kan regne med å få i år, sier Bratten.

Negotia/YS krevde også i forhandlingene å få nedfelt at en rekke av arbeidsvilkårene i dagens avtaler skal videreføres for deres medlemmer når Felleskjøpet i 2020 overfører sin virksomhet til NHO-området. Felleskjøpet har tidligere gjort det klart overfor de ansatte at man ikke har intensjoner om å forringe rettigheter knyttet til blant annet sykelønn og foreldrepermisjoner.

– Det er selvsagt ikke mulig for Spekter å inngå avtaler som skal gjelde fra et tidspunkt vi ikke lenger vil være part i avtalen. Denne tariffavtalen gjelder frem til 1. april 2020. Når ny tariffavtale skal opprettes, ønsker Felleskjøpet på vanlig måte å diskutere denne med fagforeningene i forbindelse med hovedoppgjøret 2020, sier Bratten.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.