Trenger kraftigere budsjettgrep

bnl

Regjeringen har 11. mai lagt frem revidert statsbudsjettet. Det er en nå en svært krevende markedssituasjon i landets største fastlandsnæring. 40% av Byggenæringens Landsforenings (BNL) medlemmer at de opplever at etterspørselen fra offentlige innkjøpere er lavere enn normalt. BNL etterlyser kraftigere budsjettgrep.

– Det er positivt at regjeringen nå skal bruke 1,2 milliarder ekstra på drift og vedlikehold av riksveiene. Det er bra for aktiviteten i næringen. Samtidig trenger vi at Stortinget tar kraftigere grep i behandlingen av revidert budsjett, sier Nina Solli administrerende direktør i BNL

Byggenæringen opplever nå krevende tider og treffes direkte av økt rente og kraftig prisstigning. Nyboligsalget har falt dramatisk. I mars falt salget med 44% sammenlignet med tilsvarende måned i fjor. Det er kraftig oppbremsing både hos private og offentlige byggherrer. I anleggsmarkedet går planlagte prosjekter, men det er kraftig oppbremsing i planlegging av nye prosjekter.

– Vi ser at det er flere permittering og nedbemanninger i næringen. Dette er dessverre bare begynnelsen siden mange bedrifter fortsatt bygger på gamle ordrereserver. BNL har forståelse for at revidert nasjonalbudsjett ikke uten videre er tidspunktet for store nye investeringer. Likevel mener vi at det er viktig at Stortinget gjør noen grep allerede i revidert budsjett, sier Solli

Det er viktig for aktiviteten i byggenæringen med en stram økonomisk styring som holder rentenivået nede. BNL mener imidlertid at innstrammingsgrepene regjeringen gjør treffer byggenæringen ekstra hardt. Aktiviteten i næringen treffes direkte av økte renter og usikkerhet. Samtidig bruker regjeringen offentlig bygg- og anleggsaktivitet som en ekstra konjunkturbrems.

 BNL foreslår fem grep til behandling av revidert budsjett i Stortinget:

  • En større satsning på energieffektivisering.
  • Tilstrekkelig med midler til Husbanken som sikrer lånefinansiering for hele 2023.
  • Endring i permitteringsregelverket ved å redusere arbeidsgiverperioden og utvide permitteringsperioden.
  • Styrket kommuneøkonomi for å opprettholde bygg- og anleggsaktivitet over hele landet, og klimakrav til offentlige byggeprosjekter.
  • Økte midler til drift og vedlikehold av fylkesveier og planleggingsmidler til gryteklare prosjekter.

Regjeringen legger opp til en økt satsning på energieffektivisering og lokal energiproduksjon. Enova skal bruke 500 millioner kroner ekstra i 2023 til å styrke innsatsen innen bygg og industri. I tillegg gis det ytterligere 100 mill til energieffektivisering av kommunale boliger.

– Dette er positive signaler fra regjeringen. For å utløse potensialet i energieffektivisering, i tråd med Energikommisjonens anbefaling, er det behov for større grep. Vi ser frem til hva regjeringen kommer i statsbudsjettet for 2024, sier Solli

– På grunn av markedssvikt og høye kostnader i byggenæringen er det mange bedrifter som nå må permittere eller nedbemanne. For å beholde fagkompetansen i bedriftene ber vi Stortinget endre permitteringsregelverket for å hjelpe hardt prøvede bedrifter, oppfordrer Solli.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.