Tilliten til Gjenopptakelseskommisjonen på bristepunktet

dommer advokat

Ny utvikling i Baneheia-saken gjør det vanskelig å ha tillit til at Gjenopptakelseskommisjonen behandler Viggo Kristiansens sak objektivt og rettferdig.

Etter å ha hatt saken til vurdering i to og et halvt år, kunngjorde Siv Hallgren i slutten av januar 2020 at kommisjonen ønsket en ny uavhengig sakkyndig vurdering av DNA-bevisene.

– Vi har foreløpig sendt et forslag til mandat og et forslag til sakkyndig til partene i saken, hvor vi har bedt om at de kommer med en tilbakemelding på det, uttalte hun i Dagsnytt 18 den 29. januar 2020. Partene fikk frist til 10. februar 2020 med å komme med innspill.

– Stor var derfor vår overraskelse da vi ved en tilfeldighet fant ut at kommisjonen allerede i sitt møte 11. og 12. desember 2019 besluttet å oppnevne en ny sakkyndig og utformet et mandat. Før partene var orientert og hadde fått mandatet til uttalelse, avholdt kommisjonen også et møte med den sakkyndige i København. Her var kommisjonen representert ved en ansatt som i forbindelse med en tidligere gjenopptakelsessak uttalte i retten at Viggo Kristiansens sak ikke bør gjenåpnes. I møtet med den sakkyndige gikk kommisjonen gjennom det kritikkverdige mandatet punkt for punkt og la frem dokumenter med uttalelser kun fra én side i saken. Den sakkyndige ble også gitt anledning til å foreslå egne justeringer i mandatet. Alt dette uten at partene var informert om hva som foregikk eller fikk mulighet til å delta, og uten at møtereferatet ble sendt til domfelte, som har rett til innsyn. Vi føler oss ført bak lyset og det er svært vanskelig å ha tillit til kommisjonen, sier advokat Arvid Sjødin i SjødinMeling&Co.

– Vi har flere ganger påpekt for kommisjonen at den omfattende tidsbruken i saken forsterker uretten som er begått mot Viggo Kristiansen, for eksempel ved å tillate at påtalemyndigheten brukte nesten to år på å gi sitt tilsvar til gjenåpningsbegjæringen. De mange og lange svarfristene som kommisjonen har gitt påtalemyndigheten, står ikke i forhold til de korte svarfristene som er gitt til Viggo Kristiansen, som ikke har fått oppnevnt forsvarer og er avhengig av frivillige, sier Arvid Sjødin.

Det er ti år siden kommisjonen fikk to uttalelser fra anerkjente sakkyndige som sier at DNAanalysene i saken ikke har bevisverdi mot Kristiansen. Hvorfor mener kommisjonen da at det er nødvendig med ytterligere sakkyndige, og hvorfor tok det så lang tid å beslutte dette? spør Sjødin.

Loven krever at gjenåpningsbegjæringer skal behandles uten ugrunnet opphold. Mens kommisjonen haler ut tiden, soner Viggo Kristiansen i fengsel på strenge vilkår. Han hevder sin uskyld. Bevisene i saken tyder på at han snakker sant, avslutter Sjødin.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.