bygging

Nær dobling i antall konkurser blant boligbyggere

Juli ble nok en tøff måned for selskaper som jobber med oppføring av bygninger. Konkurskurven i denne bransjen er betydelig brattere enn den generelle utviklingen, som viser en jevn økning i konkurser,... Les mer »
kalkulator

Tung konkursmåned for bygg og anlegg

Etter et knalltøft første kvartal flatet konkursutviklingen noe ut i april, men enkelte bransjer sliter fremdeles. I bygg- og anleggsbransjen peker pilene fortsatt rett oppover, og det er også her vi finner... Les mer »
restaurant

Voldsom konkursøkning innen serveringsvirksomhet og detaljhandel

Konkurstrenden fra andre kvartal fortsetter i juli, med en moderat oppgang i antall konkurser. Serveringsbransjen og detaljhandelen skiller seg ut som de to bransjene der økningen er klart størst. Etter et markant... Les mer »
skatt

Credisafe: – Ingen overraskelser på konkursfronten

Statistikkene for april viser en økning i antall konkurser i enkelte fylker, men på landsbasis fortsetter trenden med stabilt lave konkurstall. 237 norske foretak ble begjært konkurs i april. Det er nedgang... Les mer »
skatt

Ny rapport: Høyest økning av konkurser i Nordland

I april var det totalt 380 konkurser blant norske aksjeselskap. Det er en nedgang på 17 prosent sammenliknet med samme måned i fjor på landsbasis, men den høyeste økningen i konkurser i... Les mer »
kalkulator

Nå øker konkursene igjen

Når kredittopplysningsbyrået Creditsafe summerer første kvartal, er konklusjonen en jevn økning i antall konkurser, og mars bød på hele 506 stykker. Det er en økning på 21 prosent sammenliknet med samme måned i fjor. Den... Les mer »
kalkulator

4959 aksjeselskaper gikk konkurs i 2018

I løpet av 2018 gikk flere norske aksjeselskaper konkurs enn på flere år. Det var totalt 4959 konkursåpninger, noe som er en økning på 12 prosent sammenliknet med året før. Konkursene økte... Les mer »