Vil sikre finansiering for Hålogaland Amatørteaterselskap

nfk

Landsdelsrådet for kultur i Nord-Norge vil ha forutsigbarhet i finansieringen av Hålogaland Amatørteaterselskap.

Landsdelsrådet for kultur i Nord-Norge er urolig for den statlige finansieringen av Hålogaland Amatørteaterselskap. Ifølge fylkesråd i Troms og Finnmark, Ronald Wærnes, er det på høy tid at Hålogaland Amatørteaterselskap får forutsigbare rammevilkår i en fast post på statsbudsjettet.

– Hålogaland Amatørteaterselskap er en aktør med aktivitet som favner hele scenekunstens verdikjede, fra amatør til profesjonell, og er en del av Den nordnorske kulturavtalen. Nå er det på tide at finansieringen flyttes tilbake til statsbudsjettet og får forutsigbarhet for sin virksomhet, sier fylkesråd for økonomi og kultur i Troms og Finnmark fylkeskommune, Ronald Wærnes.

Hålogaland Amatørteaterselskap (HATS) er en interesseorganisasjon for det frivillige revy- og teatermiljøet i Nord-Norge og Svalbard. Nå mener et samstemt Landsdelsråd for kultur i Nord-Norge at det er på tide at den statlige finansiering legger opp til forutsigbarhet.

– Landsdelsrådet for kultur i Nord-Norge stiller seg uforstående til departementets behandling av kompetansesenteret, og dens flytting mellom fire ulike budsjettposter over de siste tre årene, sier fylkesråd i Nordland Christian Torset, som også er leder for Landsdelsrådet for kultur i Nord-Norge.

Torset mener dagens driftsfinansiering av kompetansesenteret over kap 5.2.1 Spillemiddeloverskudd Norsk Tipping AS, utsetter Hålogaland Amatørteaterselskap for unødvendig risiko, er et hinder for stabil drift, og er også til hinder for god langsiktig planlegging av aktiviteter for en hel landsdel. 

– Landsdelsrådet for kultur foreslår derfor at denne viktige institusjonen tilbakeføres til statsbudsjettet, og får sitt tilskudd fra statsbudsjettets post 74, sammen med kunstfeltets øvrige og sammenlignbare kompetansesentre, underbygger Torset.

Ronald Wærnes påpeker at Landsdelsrådet for kultur i Nord-Norge registrerer at stadig flere institusjoner og organisasjoner flyttes fra faste budsjettposter i statsbudsjettet og over til spillemidlene, eller til tiltenkte ordninger i underliggende etater som ikke er på plass før utflytting fra statsbudsjettet skjer.

– Vi er svært bekymret for denne tendensen som kun gir kulturlivet mer ustabilitet og usikkerhet, i en post-pandemi-tid hvor et hardt prøvet felt trenger stabilitet og forutsigbarhet, avslutter Wærnes.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Forfatter og tidl. redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten.no og Ranaposten.no. Journalist og skribent i Bodøposten.no samt andre nyhetssider og blogger.