Styrker sjøtrafikkovervåking på Svalbard med nye AIS-basestasjoner

kystverket

Kystverket etablerte 13. september en ny type solcelle- og vinddrevet AIS-basestasjon på Prins Karls Forland vest for Spitsbergen. Dette er første gang Kystverket setter opp en AIS-basestasjon i et område uten infrastruktur.

I løpet av høsten skal to tilsvarende sol- og vinddrevne AIS-basestasjoner settes opp på Walterfjellet og Amsterdamøya på nordvestkysten av Spitsbergen. Når alle de tre stasjonene kommer i drift får Kystverket og andre norske myndigheter et kontinuerlig oppdatert situasjonsbilde av skipstrafikk. Basestasjonene vil fange opp AIS-signaler fra skip som seiler opptil 40 nautiske mil ut fra kysten i området fra Hornsund i sør til Amsterdamøya i nord. Basestasjonene registrerer informasjon om skipets identitet, posisjon, fart og kurs.

Farvannene rundt Svalbard overvåkes av Kystverkets sjøtrafikksentral i Vardø. På nordvestkysten av Spitsbergen har sjøtrafikksentralen i senere tid registrert økende trafikk av spesielt cruiseskip, forskningsfartøy og fiskerifartøy.

̶  Med nye AIS-basestasjoner på nordvestkysten får vi en bedre overvåking av risikotrafikk i dette området. Vi får oversikt over hvor passasjerfartøy og fartøy med farlig eller forurensende last befinner seg til enhver tid. Det gir muligheten til å gi assistanse eller iverksette skadebegrensende tiltak til rett tid, sier sjøtrafikksentralsjef Ståle Sveinungsen ved Vardø sjøtrafikksentral.

Det automatiske identifikasjonssystemet AIS er et viktig overvåkingsverktøy i den nasjonale maritime beredskapen. AIS gir et kontinuerlig oppdatert situasjonsbilde over skipstrafikken og styrker myndighetenes muligheter for mer effektiv håndtering av ulykker og redningsaksjoner. Dataene fra Kystverkets AIS-basestasjoner blir distribuert til blant annet Hovedredningssentralene, Sysselmannen og Kystvakten.

I dag brukes overvåkingsdata fra AIS-satellitter og landbaserte AIS-basestasjoner som allerede er etablert på sørvestkysten av Spitsbergen. AIS-satellittene går i bane rundt jorden og registrerer skip hver gang de passerer over Svalbard, mens landbasert AIS gir kontinuerlig oppdatert informasjon om skipenes seilas.

Dette blir de første sol- og vindenergidrevne AIS-basestasjonene i Norge. Basestasjonene er utviklet av Kongsberg Seatex og laget spesielt for å brukes på steder uten infrastruktur som strøm og elektroniske kommunikasjonstjenester, og der det er viktig å ta spesiell hensyn til natur og miljø.

̶  For Kystverket er dette et unikt og banebrytende prosjekt. I to år har vi testet ut ulike tekniske løsninger som gjør det mulig å drifte basestasjonene i isolerte, ekstremt værharde og miljøsårbare områder der det ikke finnes noen form for eksisterende infrastruktur. De nye basestasjonene skal driftes på vind og sol og blir 100 prosent utslippsfrie, sier prosjektleder i Kystverket, senioringeniør Harald Åsheim.

– Trender for Svalbard i senere år viser at cruiseskipene blir stadig større og tar flere passasjerer. AIS er et viktig tiltak for å imøtekomme den økende skipstrafikken på Svalbard, sier sjøsikkerhetsdirektør Arve Dimmen i Kystverket.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.