Stortingets kontrollfunksjon skal utredes

Foto: Stortinget

Stortinget har nå vedtatt å nedsette et utvalg som skal utrede Stortingets kontrollfunksjon. Det er Stortingets presidentskap som har lagt frem saken, som ble behandlet i stortingsmøtet torsdag 23. mai.

Stortinget har ulike måter å kontrollere regjeringen på, og flere organerutfører kontroll med forvaltningen på Stortingets vegne. Det er nå nærmere 20 år siden sist Stortingets kontrollfunksjon ble utredet, den gang av Frøiland-utvalget, ledet av Ranveig Frøiland.

– Det har i løpet av de snart 20 årene som har gått, oppstått nye behov for å evaluere praksis eller revidere regelverk knyttet til Stortingets kontrollfunksjon på en rekke punkter, sier stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen om bakgrunnen for initiativet.

I fortsettelsen blir det presidentskapets oppgave å oppnevne leder og medlemmer av utvalget, i forståelse med kontroll- og konstitusjonskomiteen. Alle partigruppene på Stortinget vil bli invitert til å delta i arbeidet. I tillegg vil det bli oppnevnt tre til fem medlemmer med relevant faglig bakgrunn. Utvalget får frist for sitt arbeid ut januar 2021.

Foto: Stortinget

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.