Stortinget vil ha ladestrategi for elbil

elbilforeningen

Elbilforeningen jubler for at Stortinget ber om en ladestrategi som både skal sikre nok utbygging og enklere lading. Det må bli mulig å betale med kort direkte ved hurtigladeren og priser som er mulig for forbrukeren å forstå, skriver stortingsflertallet i Norsk Transportplan (NTP).

Lading må gjøres enklere mener flertallet på Stortinget. Transportkomiteen på Stortinget har nå avgitt innstilling tilNasjonal transportplan. I innstillingen kommer det fram at Stortinget vil be regjeringen om å utarbeide en nasjonal ladestrategi i løpet av 2022. 

– Det er en stor seier for Norsk elbilforening at Norge skal få en helhetlig ladestrategi. Nå pålegges regjeringen å kartlegge hvor mye hurtigladeutbygging som trengs og hvordan man får til dette på en koordinert måte. Norge skal elektrifisere personbiler, båter og tungtransport. Dette er på høy tid, sier Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening. 

Det er Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti som har dannet flertall for forslaget om en ladestrategi. Ladestrategien skal sikre bedre koordinering mellom særlig veg- og energimyndighetene. Videre ber Stortinget om at strategien skal være forbrukervennlig.

– Det skal være enkelt å velge elbil og lade. Men i dag er det så uoversiktlig og vanskelig å betale for hurtiglading, at man knapt føler seg velkommen som kunde. Siden ladeselskapene ikke viser vilje til å fikse dette på egenhånd, er det på høy tid at Stortinget tar grep og får på plass enklere betalingsmetoder. Det burde også være et minstekrav med priser som det er mulig å forstå og sammenligne, sier Christina Bu i Elbilforeningen. 

Elbilforeningen har både foreslått kortbetaling og roaming, hvor man kan bruke ett kundeforhold til å lade hos ulike ladeselskaper, som løsninger på dagens ladefloke. Nå peker flertallet bak forslaget i transportkomiteen i merknader på at det må blir mulig å betale med kort direkte ved hurtigladeren, og at det må på plass et system som gjør prismodellene forståelige for forbrukerne.

– Elbilforeningen mener derfor at tiden nå er moden for at alle går over til kWt-prising, altså at vi betaler for hvor mye energi vi faktisk får levert.kWt-prising gjør det mulig å sammenligne prisnivået mellom ulike leverandører, og er mer likt hva bilister er vant med fra prisingen på bensin og diesel, sier Bu.

Da forrige Nasjonal transportplan ble lagt fram, var en av de store nyhetene at et samlet Storting ga sin tilslutning til målet om at alle nye personbiler og lette varebiler i 2025 skal være nullutslippsbiler. Dette målet videreføres nå av et bredt flertall av partiene. 

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.