Statsbudsjettet 2021: Pensjonstap igjen!

penjonistforbundet

Landets pensjonister går nok et år i møte med mindre penger å leve for, viser regjeringens forslag til statsbudsjett. Det kan bli det verste økonomiske året siden pensjonsreformen ble innført – og kjøpekraften kan svekkes med hele to prosent.

– At regjeringen legger fram disse anslagene uten å følge opp med avbøtende tiltak er uhørt, sier Pensjonistforbundets leder Jan Davidsen. 

En person med gjennomsnittspensjon på 250 000 kroner kan få 5000 kroner spist opp av prisstigningen.

– Dette viser med all tydelighet hvorfor pensjonistene må få tilbake forhandlingsretten, få en plass i Teknisk beregningsutvalg – og ikke minst, at Stortinget får trygdeoppgjøret til behandling, understreker Davidsen.

Les også:  Nordisk eiendomsfond på kjøpstoppen i august

Pensjonistforbundet er nå spent på hva opposisjonspartiene på Stortinget vil gjøre av endringer på statsbudsjettet, når det kommer til behandling der.

– Vi har nå møter med alle opposisjonspartiene for å få flertallet til å forstå alvoret i situasjonen, sier Davidsen. 

Regjeringens foreslåtte endring av egenandelstaket for helsetjenester og medisiner gjør at over en million mennesker vil få høyere utgifter, ved at taket for egenandel forhøyes. Pensjonistforbundet er positiv til en forenkling, men mener at egenandelstaket må settes lavere, for å forhindre at så mange mennesker rammes.

Les også:  Nordisk eiendomsfond på kjøpstoppen i august

Regjeringen legger opp til 1000 nye sykehjemsplasser neste år, noe som er en reduksjon på 1000 plasser fra i år. Pensjonistforbundet mener dette er en gal utvikling, og at 2000 nye sykehjemsplasser er et minimum.

– Vi stiller også spørsmål om tallet bygger på fremtidige behov i den aldrende delen av befolkningen og pårørendes behov for avlastning.

Regjeringen vil sette av penger til å motarbeide ensomhet blant eldre gjennom en engangsbevilgning på 60 millioner kroner til frivillige og ideelle organisasjoner som tilbyr tiltak som bidrar til økt aktivitet, deltakelse og sosialt fellesskap for eldre. Forslaget ses i sammenheng med Leve hele livet, Demensplan 2025, pårørendestrategien og ernæringsstrategien.

Les også:  Nordisk eiendomsfond på kjøpstoppen i august

Pensjonistforbundet mener det er viktig å ha fortsatt oppmerksomhet mot eldre som er ensomme og inaktive på grunn av koronatiltak.

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.