Investeringsmidler til landbruket vil gi økt næringsaktivitet

lars petter baritones

Regjeringa foreslår nye milliarder til koronatiltak, men ingenting til landbruket. – Stortinget må nå sørge for at nye koronatiltak for næringslivet inneholder midler til bygging og investeringer i landbruket, sier leder i Norges Bondelag Lars Petter Bartnes.

Det er stor interesse for investeringsmidler i landbruket, og kravet om overgang til løsdrift i all melkeproduksjon innen 2034 betyr at behovet er svært stort.

– Koronasituasjonen har medført store økonomiske utfordringer for næringsliv landet rundt. Alle muligheter må brukes for å skape økt aktivitet lokalt. Stortinget må sørge for ei ekstra satsing på investering og utvikling i landbruket, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

Regjeringa har som mål for nye koronatiltak at de skal stimulere privat næringsliv og få folk tilbake i jobb. 300 millioner kr i tilførte midler vil utløse minst det dobbelte i investeringskroner, 600-900 millioner kr, som går til lokale og regionale bedrifter som håndverkere, bygningsfirmaer og andre leverandører. Når en bonde planlegger å bygge nytt fjøs, dreier det seg om store beløp.

– Vi foreslo i vår å bruke investeringsmidler som et effektivt tiltak for å få opp økonomisk aktivitet i distriktene. Jeg er forundra over at regjeringa ikke har inkludert dette i koronapakkene hittil. Det vil bidra til varige distriktsarbeidsplasser både i landbruket og i annet privat næringsliv, understreker Lars Petter Bartnes.

– Mange av melkebrukene som skal legge om til løsdrift er små og mellomstore og ligger spredt i landet. Ved å tilføre investeringsmidler sikres ikke bare lokal aktivitet, men også utviklinga av et konkurransedyktig landbruk, sier Lars Petter Bartnes.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.